NJFF støtter utvida ulvejakt
Publisert 13.02.2017 12:36
Oppdatert 13.02.2017 13:31
NJFF støtter Klima- og miljødepartementets forslag om å utvide lisensjakta i ulvesonen fram til 31. mars. NJFF stusser likevel på departementets forsøk på å utvide begrepet "yngletidsfredning" til å omfatte parring.
NJFF støtter utvida ulvejakt
Ill.foto: Johny87/ iStock.

​- Sjøl om departementet konkluderer med å foreslå utvida lisensfellingsperiode i år til 31.mars, framheves det som betenkelig blant anna ut fra at 95 prosent av ulveparringene skjer etter 20. februar. Å inkludere parring i noen form for utvida yngletidsbegrep, er noe NJFF vil advare mot: Hvis dette skal legges til grunn for andre viltarter, vil det medføre betydelige avkortning i jakttida for en rekke arter, heter det i NJFFs høringsuttalelse.

NJFF påpeker videre at dette heller ikke kan være et relevant argument når målet er å ta ut hele revir/ ulveflokker: 

Det er sjølsagt ingen garanti for at man lykkes. Men dersom det etter avslutta lisensfelling skulle være igjen ei drektig tispe, bør SNO uansett få i oppdrag å ta denne ut.

- Ulvejegerne må få bedre rammer​​

NJFF mener dette også må være essensielt når departementet innen 1. juni også skal legge fram en sak om ny jakttidsramme innafor ulvesonen (pågående høring gjelder kun for inneværende jaktsesong):

- Sporsnø er en viktig suksessfaktor for effektiv ulvejakt. Med kort lisensfellingsperiode fra 1. januar til 15. februar, er mulighetene for god sporsnø liten i store deler av ulvesonen, samtidig som jaktdagene er korte. Lange jakttider gir bedre muligheter for sporsnø og gode rammer for ro omkring jaktutøvelsen. Dette øker sannsynligheta for å ta ut de riktige dyrene som det er gitt fellingstillatelser på, istedenfor stress rundt jaktutøvelsa, heter det i NJFFs høringssvar.

Forventer videre oppfølging​

NJFF mener jakttida for ulv ikke må settes slik at det blir vanskelig å regulere ulvebestanden i tråd med Stortingets bestandsmål. En kombinasjon av lengre jakttid (1. oktober – 31. mars) og å avgrense jaktområdene for å skjerme de revirene som trengs for å oppfylle det vedtatte bestandsmålet, er ei god løsning.

- NJFF ser det som helt avgjørende at departementet snarest legger til rette for at ulveforliket fra juni 2016 kan gjennomføres. Utvida lisensfellingsperiode er ett virkemiddel i den sammenhengen. NJFF forventer at det åpnes for lisensfelling av ulv i vinter utover de fellingstillatelsene som allerede er gitt for enkeltulv utafor ulvesonen, konkluderer NJFFs høringsbrev.

Nødvendig demonstrasjon

NJFF holder ellers fullt trøkk på ulvesaken, for å bidra til at Stortingets ulveforlik blir satt ut i live av regjeringa.

- Det er god grunn til å tro at demonstrasjonen dagen før Stortingets behandling 31. januar bidro til å holde trykket oppe. Det var et usedvanlig tøft ordskifte i Stortingssalen, og en svært tydelig «ordre» som ble gitt - faktisk på grensen til en instruks for regjeringa. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen fikk frist til 10. mars med å komme tilbake til Stortinget og redegjøre for hvordan ulvesaken skal håndteres for at Stortingets ulveforlik kan gjennomføres, forteller NJFFs generalsekretær Espen Søilen. 

Viktig å holde trøkket oppe​

Han mener at i tida fram til 10. mars blir det viktig å holde fokus på ulvesaken, samtidig som regjeringa må få arbeidsro til å finne en vei ut av floken de har rota seg inn i. 

- Vi har hatt et møte med administrasjonen i departementet, hvor vi har gitt klart uttrykk for jegernes forventninger til det som legges fram. Det må ha et innhold som gjør at Stortingets vedtak blir omsatt i realiteter. Tiden løper, fastslår Søilen. ​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.