NJFF vant fram i Oslofjorden
Publisert 19.03.2019 13:58
Oppdatert 26.03.2019 11:16
NJFF vant fram i Oslofjorden
Nå kan vi konsenterere oss om å ta vare på torsken, men fremdeles finne glede i fiske etter andre arter fra land eller på isen, uttaler en tydelig fornøyd fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth
Fiskeriministeren lyttet til våre argumenter og dermed fikk "torskesaken" en lykkelig slutt, både for torsken og sportsfiskerne.

​​​​​​​​​​​Torsken i sør sliter, og det er derfor stor enighet om at den trenger et vern for å bygge opp bestandene igjen. Nå har fiskeriministeren bestemt seg for et nytt regelverk for fiske i sør, og det er gledelig nok stort sett utformet i tråd med de innspill NJFF har hatt. Det var mye temperatur og sterke reaksjoner knyttet til det forslaget som Fiskeridirektoratet la fram rett før jul. Det som fikk sportsfiskerne i landets mest brukte friluftsområde til å protestere vilt var et forslag om å frede viktige fiskeområder for alt fiske fra januar til  ut april. (Dog ikke sjøør​ret, som forvaltes av et annet departement). Heldigvis er dette forslaget nå nyansert i ministerens vedtak, noe vi i NJFF hilser med glede. I en pressemelding​ sier fiskeriminister Harlad T. Nesvik følgende: -Jeg har også hatt møte med Norges Jeger- og Fiskerforbund om saken, der jeg fikk mange gode innspill. Jeg mener de reguleringene som nå innføres ivaretar fritidsfiskerne på en god måte, sier Nesvik. De nye forskriftene finner du her hos Fiskeridirektoratet.

- Dette er bra. Nå kan vi konsenterere oss om å ta vare på torsken, men fremdeles finne glede i fiske etter andre arter fra land eller på isen, uttaler en tydelig fornøyd fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth. NJFF oppfordrer alle fiskere om å etterleve det nye fiskeregimet i sør når det blir iverksatt. 

Dugnad for torsken

Torskebestandene i Skagerrak er på et historisk lavmål, særlig den østlige delen, og når det nå iverksettes et fiskeforbud er det slik NJFF ser det antagelig helt på sin plass.
- Årsaken til torskens tilbakegang er sammensatt. Det er ingen opplagte syndere som skal bære belastningen alene, og derfor er det viktig med en bredde i dugnaden for å redde torskebestandene. Klima må ta sin del av ansvaret, torsken er i realiteten en klimaflyktning, og det er den faktoren vi har minst innvirkning på. Predatorer som sel og skarv nevnes ofte, og er selvsagt en del av årsaksbildet. Også beskatning fra menneskers fangst, enten det er fritidsfiskere eller yrkesfiskere, må tas med i bildet, og vi må alle bidra med vårt i dugnaden for torsken.  Vi er tross alt i et område der vi har landets tetteste bestand av fritidsfiskere, og det er derfor rimelig at også vi må bidra, sier Fjeldseth, som selv er en ivrig fjordfisker. 

Økt kystselkvote

For å redusere predatorpresset på kysttorsken økes kvoten på kystsel med 20%. Kystsel og kysttorsk har mye av det samme beitegrunnlaget, derfor vil dette kunne styrke kysttorskens livsgrunnlag. Jaktkvotene på steinkobbe økes til 24 dyr i Østfold, 18 dyr i Vestfold og 12 dyr i Telemark.

NJFF ser positivt på at Fiskeridirektoratet nå øker kvotene for kystsel i Skagerak. Selv om kvotene er hevet med 20%, dreier det seg om at man kan felle inntil 9 dyr ekstra på strekningen fra Lista til svenskegrensa. Den totale stammen av steinkobbe i området er av Havforskningsinstituttet beregnet til 880 dyr under siste telling og er i betydelig vekst. I tillegg vet vi at steinkobbebestandene i tilstøtende områder i Sverige og Danmark utgjør mellom 5000 og 10 000 dyr. Også disse stammene er i vekst. -Totalt vil nok ikke den vedtatte kvoteøkningen utgjøre noen stor forskjell for utviklingen av torskebestanden i Skagerak, men det er i alle fall et skritt i riktig retning for å begrense veksten i selbestandene i området, sier Webjørn Svendsen, viltkonsulent i NJFF. ​

Takk for innsatsen!

​- Vi i NJFF vil rette en stor takk til alle som gjennom sitt engasjement og lyttende holdning har gjort sitt til å finne fram til en god løsning som både ivaretar fiskerne og torsken, sier Fjeldseth. Våre medlemmer i området har lagt ned et stort stykke politisk påvirkningsarbeid og opplysningsvirksomhet mot media. Veldig bra jobba!

- Og så skal vi ikke glemme den innsatsen som enkelte politikere har lagt ned for å bidra til et godt resultat. Ulf Leirstein fra Østfold har ligget tett på saken, og flere andre politikere fra andre fylker også, fra flere partier. Vi skal også være takknemlige for at fiskeriministeren gjennom møter og kontakt vi har hatt med ham, har inntatt en lyttende og lærende rolle, som altså resulterer i et bra sluttprodukt. Bra det også, avslutter en fornøyd Fjeldseth.​​

 

 

​​Fredningsområder

Det nye forvaltningsregimet for torsk i sør betyr altså et totalt forbud mot å fiske torsk innenfor en grense trukket fra svenskegrensen til grensen mellom Telemark og Aust-Agder. Dette forbudet gjelder hele året. I tillegg blir det forbudt med alt fritidsfiske etter alle fiskearter, med unntak for fiske etter sjøørret, i 14 nærmere angitte områder i perioden fra 1. januar til 1. mai.  Under ser du kart over noen av fredningsområdene der det blir fiskeforbud. ​

Reguleringene trer i kraft 15. juni 2019. Effekten av tiltakene vil vurderes etter 3 år. 

Det røde feltet markerer ny fredningssone i Oslofjorden:

    

Det røde feltet markerer ny fredningssone i Hvaler-skjærgården:

   

De røde feltene markerer ny fredningssone i Kragerø-skjærgården:

Her er kartoversikten fra Fiskeridirektoratet. ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.