NJFFs innspill til endring av regler for turistfiske
Publisert 25.02.2020 16:12
Oppdatert 25.02.2020 16:28
NJFFs innspill til endring av regler for turistfiske
Sportsfiske er en viktig aktivitet for innbyggerne i Norge, men også for turistene; enten de er sportsfisketurister, eller kun har med fiskestang i tilfelle tid og anledning til fiske byr seg.

​​Nærings- og fiskeridepartementet har nylig hatt ute på høring forslag til endringer i regler for turistfiske. NJFF mener det er behov for å regulere virksomheten, men at forslagene synes å være unødvendig strenge.

Dagens regler

 • Man kan utføre fra Norge 10 kilo fisk/fiskevarer fra eget fiske, men 20 kilo dersom en har fisket i regi av en registrert turistvirksomhet.
 • Utførselskvoten gjelder for sju dager.
 • Ferskvannsfisk omfattes ikke av utførselsbegrensningene, og en kan også kjøpe fiske fra næringsdrivende i Norge eller fra fiskefartøy registrert i Fiskeridirektoratets merkeregister. Dette må en ha kvittering for og det er begrenset (tollfritt) opp til 5000 kroner.

NJFFs innspill til endringene:

 • NJFF mener reglene for utførsel av selvfanget fisk og fiskevarer ikke bør endres.
  NJFF ber departementet om å skrinlegge forslaget om å kun tillate utførsel for de som har fisket ut fra registrert turistfiskevirksomhet. –Det er riktig å ha begrensninger mht å føre fisk ut av landet, men å sette grensen til null for «folk flest» mener vi rammer svært negativt i forhold til den eventuelle gevinsten en oppnår med å redusere smugling av fisk. En må ikke komme i en situasjon hvor en i iveren etter å ta en lovløs minoritet, straffer den store lovlydige majoriteen, sier fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth.

 • NJFF fraråder å begrense utførsel av selvfanget fisk til å kun omfatte hel sløyd og hodekappet fisk.
  Departementet foreslår å ikke tillate utførsel av filetert fisk, men kun hodekappet og sløyet fisk. –Dette synes vi i NJFF virker lite hensiktsmessig. Småvokste arter som makrell og mindre individer av f.eks. sei kan egne seg med hensyn til å fryse hel, men stor fisk er svært lite egnet til dette, og vil resultere i svært dårlig utnyttelse av den fangede fisken. Erfaringsmessig er i tillegg selve sløyingen en viktig del av fiskeopplevelsen for mange, sier Fjeldseth. 

 • NJFF ønsker å fremme best mulig utnyttelse av hele fisken, departementet må iverksette informasjons og veiledningstiltak rettet mot både norske og utenlandske turistfiskere.
  –​NJFF støtter forslaget til endringen i forskriften med hensyn til informasjon. Vi anbefaler i tillegg at det utformes godt informasjons- og veiledningsmateriell mht skikk og bruk, muligheter og begrensinger og bevaring av fangst og avskjær m.m. Informasjonen må være tilgjengelig på alle relevante språk, sier Fjeldseth. 

 • NJFF mener at rapporteringen fra registrerte anlegg bør inneholde alle arter og rund vekt på fisken.
  Det er i dag pålegg om rapportering fra de registrerte fisketurismebedriftene. Klargjøring av denne plikten er formålstjenlig. NJFF mener at alle arter bør inkluderes og at rapporteringen foregår på en måte som er tilstrekkelig med hensyn til målet om god oversikt over fangstene. ​

Les hele høringsinnspillet til NJFF her. (PDF)


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.