NJFFs innspill til forbud mot lange kniver
Publisert 25.02.2020 09:48
Oppdatert 25.02.2020 10:53
NJFFs innspill til forbud mot lange kniver
Kniver med mer enn 25 cm bladlengde kan bli forbudt for alle i Norge, selv om formålet er å komme machetebruk i kriminelle gjenger i Oslo til livs.

​​​​​​​Justis- og beredskapsdepartementet vurderer et forbud mot å erverve, eie eller inneha machete/lange kniver med bladlengde fra 25 cm. Formålet er å begrense tilgangen til slike kniver og supplere dagens forbud mot bæring av kniv på offentlig sted samt forbud mot kniver laget uten aktverdig formål. Selv om intensjonen er god, vil et eventuelt forbud i all hovedsak ramme andre redskaper enn tiltenkt, og andre borgere enn «målgruppen» for et forbud. Derfor kan ikke NJFF gi sin tilslutning til et slikt forbud.

Rammer vanlige borgere

Jegere, fiskere, bønder, friluftsfolk, kokker, snekkere, samlere, reenactment utøvere med flere er blant gruppene som ofte benytter seg av lange kniver i sin aktivitet. Både brødkniver, kokkekniver, filetkniver og isolasjonskniver brukes i stor utstrekning av vanlige borgere i private hjem. For jegere og fiskere er lange kniver som ryddekniver/lauvkniver/macheter, samekniv, filetkniv og kokkekniver vanlige verktøy som benyttes til utøvelse av jakt og fiske, samt bearbeiding av vilt og fisk.

Det fremgår av høringen at det ikke finnes en oversikt over hvor mange lange kniver som selges i året, hvor mange kniver det potensielt dreier seg om på landsbasis, eller hvor mange som kan være i besittelse av lange kniver. Det er grunn til å tro at antallet er betydelig. Verdien av slike redskaper er stor, og det er høyst urimelig at en stor del av befolkningen skal levere inn redskaper uten at kompensasjon engang er vurdert.

NJFF mener følgende innsigelser må tas hensyn til: 

  • Det foreligger allerede et forbud mot å bære machete og andre lignende redskaper på offentlig sted.
  • Det er grunn til å tro at de aller fleste innehavere av lange kniver/machete er lovlydige borgere som anvender knivene til aktverdige og lovlige formål i forbindelse med arbeid, og tii fritidsaktiviteter og husholdingsbruk.
  • Macheter har variert utforming, og en forbudsformulering lar seg vanskelig utforme uten å ramme en stor andel lange kniver som brukes til aktverdige formål av lovlydige borgere. Det må antas at forslagsstiller neppe hadde i tankene å forby naturlige og praktiske redskaper brukt til aktverdige formål av en stor del av befolkningen. 
  • Et forbud vil ramme hele landets befolkning, mens problemet først og fremst er relatert til gjengkriminalitet, spesielt i Oslo. 
  • Et forbud, selv med unntak for yrkesbruk som er foreslått, vil ramme en lang rekke utøvere av fritidsaktiviteter, deriblant speidere, jegere, fiskere, selvbyggere, amatørkokker-/bakere, samlere, historisk aktivitet/reenactment, småbrukere som ikke driver næring m.fl. 
  • Uønsket bruk av utbredte redskaper, som i all hovedsak brukes til aktverdige formål, bør reguleres i straffeloven. 
  • Å bruke "administrative utfordringer i forvaltningen" som grunnlag for å forby kniver til aktverdige formål for lovlydige og skikkede borgere, tjener ikke formålet med et forbud.​

Unntak må gjelde for alle formål som er aktverdige og kniv er naturlig redskap

Ved et eventuelt forbud må unntaksbestemmelsene utvides til også å gjelde annen aktverdig bruk enn kun yrkesbruk. Det tjener ikke formålet å frata lovlydige borgere verktøy og gjenstander de aktivt bruker i sine fritidsaktiviteter, sier jaktkonsulent i NJFF, Vidar Nilsen. Det er feil virkemiddel å kriminalisere redskapsbruken til lovlydige borgere som bruker fritiden sin på utøvelse av ønskede aktiviteter som jakt og fiske. Å ramme slike aktiviteter med et forbud er langt på vei skivebom, avslutter Nilsen. ​

Les hele høringsvaret til NJFF her. ​

Les høringsforslaget fra departementet her. - Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.