NJFFs innspill til helhetlig plan for Oslofjorden
Publisert 14.02.2020 11:56
Oppdatert 17.02.2020 08:10
NJFFs innspill til helhetlig plan for Oslofjorden
Nedgang i torskebestanden er et symbol på Oslofjordens utfordringer.
NJFF mener Miljødirektoratets forslag til helhetlig plan for Oslofjorden er en god begynnelse, men det er fortsatt et stykke igjen å gå for å bedre forholdene i Oslofjorden.

Oslofjorden har store utfordringer, og en økende befolkning og klimaeffekter utsetter området for stort press. Regjeringen skal lage en plan for Oslofjorden med mål om å fremme et aktivt friluftsliv og oppnå god miljøtilstand.​ Her er NJFFs høringsinnspill til planen Miljødirektoratet har lagt frem. 

Avgjørende å komme i gang raskt

Fiskekonsulent i NJFF, Øyvind Fjeldseth, sier at planen slik den nå foreligger må sees som et supplement til eksisterende forvaltnings­verktøy og lovverk. Den viser imidlertid tydelig at det er behov for tiltak på tvers av mange sektorer og forvaltningsnivåer, samt at det må på plass en samordning av tiltak for å få god tilstand i fjorden og med hensyn til å fremme friluftslivet. NJFF mener det er viktig å raskt komme i gang med tiltak for å bedre både miljøet og den fysiske tilgangen til fjorden. ​Det er avgjørende både å komme i gang med en snuoperasjon så fort som mulig, og få en holdningsendring hos alle aktører som i dag påvirker fjorden negativt, sier Fjeldseth​.

Regulering av fisket

Oslofjorden er Norges mest brukte område for fritidsfiske. Det er derfor en svakhet at en av de viktigste friluftsaktivitetene, fritidsfiske, ikke gis større omtale og prioritering i handlingsplanen.

Nedgang i torskebestanden har på mange måter blitt et symbol på miljøutfordringene i Oslofjorden. Fravær av blåskjellbanker, og tilstedeværelsen av den innførte arten stillehavsøsters likeså. Fritidsfisket er nå regulert ved forbud mot torskefiske. Det har også vært en reduksjon i yrkesf​​​​​​​isket. Derimot er bunntråling fortsatt utbredt, noe NJFF mener det bør innføres strengere restriksjoner mot. Habitatødeleggelse som følge av bunntråling er trolig en betydningsfull medvirkende årsak til bunnfiskens utfordring i fjorden.

I tillegg mener NJFF at lysfiske etter brisling og fiske etter leppefisk må opphøre. Dersom fiske etter sjøørret i sjøen fortsatt skal være et attraktivt fritidstilbud, må gyte og oppvekstområdene for sjøørret sikres.  NJFF ønsker også en egen delplan om forvaltningen og utviklingen av de anadrome artene i fjorden. 

NJFF er enig i at mink er en trussel mot sjøfugl. Vi ønsker en innsats mot mink også langs vassdrag tilknyttet Oslofjorden. ​

En del virksomme miljøtiltak kan innføres raskt​

  • En viktig oppgave er å begrense utslipp fra kommunale kloakksystemer og avrenning fra landbruksarealer. NJFF oppfordrer regjeringen til å fremme konkrete forslag til hvordan kommunene skal påvikres til å gjennomføre dette. 
  • NJFF støtter planens forslag om tiltak for å redusere avrenning fra landbrukssektoren. 
  • Forbud mot utslipp av båtseptikk støttes. 

Les hele NJFFs høringsinnspill her (PDF)

Les sammendrag og last ned planen fra Miljødirektoratet her

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.