NJFFs innspill til regulering av jakt på kystsel
Publisert 19.12.2018 13:06
Oppdatert 19.12.2018 15:37
Det er viktig at kystselforvaltningen skjer med grunnlag i gode og oppdaterte forvaltningsplaner og best mulig oppdatert informasjon om bestandene.
NJFFs innspill til regulering av jakt på kystsel

​​​​​​​​Ønsker revidering av bestandsplanene

NJFF mener at dagens bestandsplaner ikke er gode nok og etterlyser derfor en full revidering av disse for både steinkobbe og havert. I noen fylker har vi for eksempel steinkobbebestander hvor det ikke er satt bestandsmål og det er heller ikke regelmessige tellinger. Det er viktig at kvotene er bedre tilpasset det folk mener er bestandssituasjonen.

NJFF støtter Fiskeridirektoratets signal om å legge til rette for innmelding av bifangster av sel som har gått i fiskeredskap eller blitt avlivet på grunn av skadevolding ved oppdrettsanlegg eller vassdrag. For å styre bestandsutviklingen presist gjennom kvotejakt er det viktig at denne dødeligheten blir registrert.

Havert

NJFF har ingen  innvendinger til de foreslåtte kvotene for havert. Kvotene i områdene Lista – Stadt og for Finnmark fylke er satt på grunnlag av innvandring av havert fra Storbritannia og Russland. Dette støtter vi da dyrene oppholder seg i våre havområder i store deler av året. I Finnmark er det signaler om at interessen for å jakte og motivasjonen for å rapportere felte dyr er svekket, på grunn av bortfall av fellingsgodtgjørelsen. Dette kan være årsak til den sterke nedgangen i registrerte felte dyr de siste årene.

Steinkobbe

Det registrerte bestandsgrunnlaget er lavere enn det som oppleves av lokale jegere og fiskere. At mange jegere og fiskere langs kysten ikke har mulighet til å bli involvert i bestandsovervåkningen i nærområdene sine skaper frustrasjon og negativ innstilling til kystselforvaltningen.

I Østfold ønskes det økte kvoter på steinkobbe. Det oppleves at Oslofjorden har langt større bestander enn det som er registrert. Det vil være naturlig at man gjør samme grep for steinkobbe i Østfold som man i mange år har gjort for havert i Rogaland og Finnmark. Disse dyra beider i store deler av jaktsesongen langs den Norske kysten og vil være naturlig å høste i Norge, selv om de har hårfellingsplasser i Sverige og Danmark. En økning av steinkobbekvoten vil også være et signal om at man verdsetter den omfattende kultiveringsinnsatsen som er gjort i områdene for å bedre sjøørretens forhold.

NJFF foreslår å øke kvotene for steinkobbe i Østfold til 30 dyr. I Aust-Agder er det også en opplevelse av at steinkobbebestanden er større enn det som kommer frem gjennom de offisielle bestandstellingene. Det er derfor ønskelig å åpne for jakt på steinkobbe med en begrenset kvote i første omgang


- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.