Kommunereform drøftes på landsmøtet
Publisert 08.02.2016 19:06
Oppdatert 06.06.2016 12:33
NJFF Sogn og Fjordane ber NJFFs landsmøte 13.-15. november være offensive i forhold til hvilke konsekvenser kommunereformen kan få for organisasjonen. Innen 1. juli 2016 skal alle kommuner ha gjort vedtak om hva som kan bli nye storkommuner.
Kommunereform drøftes på landsmøtet
Kommunereformen kan få betydning for samarbeidet mellom en rekke av NJFFs lokallag (Ill.foto: Vang JFF).

​​Over hele landet foregår det nå prosesser der sentrale mål er å redusere antall kommuner for å etablere større enheter. Denne reformen kan få konsekvenser for en rekke av NJFFs lokallag, noe fylkeslaget i Sogn og Fjordane mener Norges Jeger- og Fiskerforbund bør ta stilling til. 

Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.


Må etablere nye rutiner​​

- Kommunereformen kan medføre at NJFF får flere lokallag innafor de samme kommunegrensene i framtida. Dette kan påvirke etablerte samarbeidsrutiner mellom de enkelte lokallag og kommunene. Reformen vil gi våre lokallag utfordringer, men det er også ei anledning til å se på positive effekter for NJFF, slik at organisasjonen kommer godt ut av kommunereformen. NJFFs lokallag må finne gode modeller for internt og eksternt samarbeid for å ivareta medlemmes interesser på kommunalt nivå, påpeker NJFF Sogn og Fjordane, og fremmer følgende forslag:

"NJFF skal i landsmøteperioden utgreie kva konsekvensar kommunereforma har for organisasjonen og komme med tilrådingar som ivaretek organisasjonen sine mål som sentral aktør innan NJFF sine interesseområde." 


Gir full tilslutning​​

Forbundsstyret mener NJFF Sogn og Fjordane peker på ei viktig problemstilling som det nye forbundsstyret må ha fokus på i kommende landsmøteperiode. Kommunereformen kan aktualisere behovet for bedre samordning av foreningssamarbeidet lokalt. I tillegg vil antakelig kommunereformen også få betydning for organiseringa og de geografiske grensene for det regionale forvaltningsnivået.

- Tidsplanen for arbeidet med den nye kommunereformen angir en trinnvis prosess når det gjelder kommunesammenslåinger. De første vedtakene kan tre i kraft fra 2016, mens de siste forutsettes å tre i kraft i 2020. Det blir derfor viktig for NJFF å møte endringer på kommunalt og regionalt nivå med en strategi i kommende landsmøteperiode, påpeker forbundsstyret og fremmer følgende forslag:


​Forbundsstyrets forslag​​

​​​​​Forslaget fra NJFF Sogn og Fjordane vedrørende kommunereformen og eventuelle organisatoriske konsekvenser tiltres.​


Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.