Vil ha kompetansegruppe for skytebaner
Publisert 08.02.2016 19:05
Oppdatert 06.06.2016 12:33
Vil ha kompetansegruppe for skytebaner
NJFFs lokallag opplever stadig større press og motstand mot skytebaner. Skien JFF foreslår at NJFF bør opprette en egen kompetansegruppe som kan bistå lokallagene med rådgivning. På NJFFs landsmøte 13.-15. november skal forslaget drøftes.

​​​​​​​I takt med at boligområdene eser stadig lengre inn i marka og folk flest får stadig mindre forståelse for jakt og at jegerne har behov for skytetrening, dukker stadig nye konflikter opp omkring skytebanene.

Skien JFF har derfor fått støtte fra NJFF Telemark til å fremme et forslag for NJFFs landsmøte om at NJFF skal etablere en egen kompetansegruppe for skytebaneanlegg. Denne skal hjelpe lokallagene med å oppgradere og etablere nye skytebaneanlegg, samt være aktiv rådgiver i forhold til spillemidler og annen offentlig støtte.


- Krever brei fokus

Forbundsstyret slutter seg til at skytebanesaker må ha brei fokus. NJFFs administrasjon har kompetanse innen skytebanespørsmål, men det er av kapasitetshensyn ikke er mulig å påta seg all saksbehandling for lokalforeningene i skytebanespørsmål. NJFF sentralt har derfor prioritert å bistå med råd og veiledning innen planlegging, etablering, bruk og drift, særlig i de tilfeller der det har vært utfordringer med krav om redusert bruk på grunn av støy, forurensing eller anna.

- NJFF samarbeider tett med Det Frivillige Skyttervesen (DFS) omkring felles utfordringer knytta til skytebaner. Mange lokallag er samlokalisert med DFS-banene, noe som legger til rette for samarbeid og nytte av den breie kompetansen til DFS. DFS mottar betydelig offentlig støtte som gir tilgang på juridisk og teknisk kompetanse. NJFF har bidratt til at DFS fortsatt skal ha denne muligheta, fordi dette er viktig for hele skytesektoren. NJFF har et tilsvarende godt samarbeid med Norges Skytterforbund når det gjelder haglegreinene og haglbanene, påpeker NJFFs forbundsstyre.


- Bør vurderes av nytt forbundsstyre​

Det er imidlertid ikke realistisk for NJFF å få offentlige bidrag til skytebanejobbinga tilsvarende det DFS har. Forbundsstyret har vært opptatt av hvordan NJFFs administrasjon likevel kan være en ressurs for organisasjonen innafor dette satsingsområdet: 

- Skytebaneseminaret som ble arrangert vinteren 2015 er ett eksempel på tiltak som kan bidra til dette. Etablering av ei kompetansegruppe kan også være et aktuelt tiltak, som det kommende forbundsstyret bør vurdere i sine prioriteringer av ressursbruken framover, fastslår forbundsstyret og fremmer følgende forslag til landsmøtevedtak:

​Forbundsstyrets forslag​​

​​​​​NJFF skal arbeide målrettet for å bistå lokalforeninger i spørsmål om skytebaner, herunder oppgradering og drift av eksisterende skytebaner, etablering av nye skytebaner og andre behov innenfor denne sektoren. Etablering av en kompetansegruppe bør vurderes som et virkemiddel for å øke bistanden overfor lokalforeningene i skytebanesaker.​


Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets utredning til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.