Vil at el-motor blir lov på små vann
Publisert 08.02.2016 19:07
Oppdatert 06.06.2016 12:31
Vil at el-motor blir lov på små vann
Foto: Alblec - Istock
NJFF Østfold ber NJFF jobbe for at motorferdselloven endres, slik at el-motor på båt blir tillatt på innsjøer som er mindre enn 2 kvadratkilometer. Forbundsstyret mener dette er fornuftig, og ber om landsmøtets tilslutning til saken.

​- Forbudet mot bruk av motordreven båt på vann med mindre areal enn 2 kvadratkilometer gjelder også elektromotorer. De siste tiårene har det kommet mange gode el-motorer på markedet, men mange sportsfiskere har ikke fått med seg at disse kan være forbudt å bruke på lik linje med bensinmotorer, påpeker NJFF Østfold i sitt landsmøteforslag.

Nå tar NJFF Østfold til orde for at forbundet skal jobbe aktivt for at dette skal bli tillatt. Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.​

Ser ikke hensikten med forbudet​

- Små elektromotorer lager verken støy eller utgjør noen forurensningsfare. De går heller ikke mye raskere enn det man klarer å ro. Vi ser derfor ikke noen hensikt i at disse skal være forbudt for sportsfiskere eller andre som ønsker å ferdes på vannet, så lenge det ikke foreligger noen konkret begrunnelse. En tillatelse vil også gjøre det lettere for enkelte grupper av handicappede å fiske fra båt i ferskvann, påpeker NJFF Østfold i sitt forslag til landsmøtet.

Fylkeslaget foreslår to alternativ til landsmøtevedtak: 

  • Alternativ 1 (foretrekkes): Vi ønsker at det inntas et nytt punkt g) i motorferdsellovens § 4 g) bruk av elektromotor på båt i vassdrag.
  • Alternativ 2: Nytt punkt under motorferdsellovens § 5: c)bruk av elektromotor på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer. Forskriften kan utformes slik at den dekker samtlige vassdrag i en kommune.
  • Til begge alternativene: Det er rimelig at det angis en maksimal størrelse også for elmotorer. Vi ber NJFF sentralt avklare dette dersom saken skulle bli vedtatt på landsmøtet.


I tråd med gjeldende NJFF-politikk

Forbundsstyret påpeker at forslaget fra NJFF Østfold er helt i tråd med den politikken NJFF har om motorisert ferdsel i utmark: NJFF gjennomførte i 2014 en intern høringsrunde for å danne grunnlag for et vedtak i forbundsstyret om NJFFs syn på motorisert ferdsel i utmark. Opphevelse av forbudet mot elektrisk båtmotor på små innsjøer var et tema som flere fylkeslag spilte inn.  

NJFF fulgte opp forbundsstyrets vedtak da Klima- og Miljødepartementet hadde høring på endringer i motorferdselloven. Departementet avviste imidlertid alle innspill som ikke var direkte knytta opp mot de endringsforslagene som departementet hadde sendt på høring, og Stortinget ferdigbehandla endringene i mai 2015.


Trolig lang prosess​​​

- NJFF har gjennom forbundsstyrets vedtak fra mars 2014 allerede slutta seg til at organisasjonen skal jobbe for å få åpna for bruk av el-motorer i tråd med alternativ 1 i forslaget fra NJFF Østfold. Forbundsstyret kan ikke se at dagens policy er til hinder for at også alternativ 2 og alternativ 3 i forslaget kan følges opp, heter det i forbundsstyrets innstilling til landsmøtet.

Av erfaringer vet man imidlertid at lovendringsprosesser tar tid. Etter den omfattende debatten omkring motorferdselloven der etablering av snøscooterløyper var sentralt tema, må vi regne med at det tar tid før departementet setter igang nye prosesser med motorferdselloven. NJFF vil imidlertid benytte relevante anledninger til å ta fram behovet for endringer, skriver forbundsstyret og fremmer følgende forslag: 


​Forbundsstyrets forslag​​

​​​​​NJFF skal arbeide for å få gjennomslag for forbundets syn på motorisert ferdsel i utmark, herunder at det åpnes for bruk av elmotorer til båter i vassdrag.


Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.​

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.