Vinterstevner som treningsskudd?
Publisert 08.02.2016 19:07
Oppdatert 06.06.2016 12:31
Vinterstevner som treningsskudd?
NJFF Østfold synes de obligatoriske treningsskuddene før storviltprøven bør følge kalenderåret, istedenfor jaktåret. Det kan gi mer interesse for jaktfeltstevnene på etterjulsvinteren. Men forbundsstyret foreslår andre grep foran NJFFs landsmøte.

​​​I «Instruks om skyteprøve for storviltjegere», fastsatt av Miljødirektoratet 1. desember 2013, er det fastslått at "Personer som skal jakte eller felle storvilt med rifle skal dokumentere, på standardskjema, å ha avlagt tredve - 30 - obligatoriske skudd før skyting mot dyrefigur kan gjennomføres (...) Skytingen må foregå samme jaktår."

Nå tar NJFF Østfold til orde for at ​godkjenninga av de obligatoriske tredve skuddene skal følge kalenderåret framfor jaktåret. Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.​


​Vil ha lengre jaktfeltsesong

Forslagsstillerne i NJFF Østfold påpeker at sjøl om jaktfeltsesongen strekker seg fra januar til april, ender man fort med at stevnene klumper seg i april, fordi arrangørene vil at deltakerne skal få godkjent stevnet som de obligatoriske treningsskuddene. Fylkesårsmøte framhever at den beste sesongen for jaktfeltstevner imidlertid er vinteren, da dette medfører: 

  • ubetydelig fare for tørre forhold og risiko for skogbrann
  • det er lettere å lage gode løyper
  • det er få andre skytegrener er aktuelle å arrangere i samme tidsrom.

- Jaktfeltskyting er meget relevant trening for storviltjegere. Jo flere vi klarer å rekruttere til denne skytegrenen, jo flere dyktige jaktskyttere med rifle vil vi få. Det beste er om jegerne deltok på flere stevner i sesongen, men slik det er nå, er det mange som kun får med seg det ene stevnet i nærheta som arrangeres i april, mener NJFF Østfold.


Gir mer human jakt​​

NJFF har tatt opp med Miljødirektoratet flere ganger at regelverket bør endres slik at terminlistefesta jaktfeltstevner gjennomført på vinteren før jaktårets start 1. april kan telle som godkjente treningsskudd. Et viktig moment med å få folk i gang med jaktfeltstevnene, er at treninga da fordeles bedre utover året og reduserer samtidig presset på riflebanene inn mot høysesongen. 

- Bedre jakt-undersøkelsene viser også klart at skytetrening - og spesielt jaktrelatert skytetrening - er svært positivt med tanke på gode skudd og human jakt. Jaktfeltskyting er kanskje den best egna skytetreninga for storviltjegere. Jo flere som stimuleres til å bli aktive innafor denne skyteaktiviteten, jo bedre er det, understreker forbundsstyret.


Vil beholde jaktåret​

Men likevel er forbundsstyret skeptisk til å skyve godkjenningsperioden over fra jaktåret til kalenderåret: 

- Vi finner det som mest hensiktsmessig å opprettholde jaktåret som definert periode, men arbeide for at terminlistefesta stevner i kalenderåret også teller: Den aktive skytesesongen på de fleste banene er i sommerhalvåret, mens mange baner har både stengte tilkomstveier og ubrøyta baneområder vinters tid. For områder med vinterjakt på elg eller andre arter med krav om storviltprøve, vil det bli ei utfordring å få avlagt storviltprøve rett over årsskiftet, mener forbundsstyret og fremmer følgende forslag til landsmøtevedtak:


​Forbundsstyrets forslag​​

​​​​​NJFF skal arbeide for at terminlistefestede riflestevner som avholdes i løpet av januar, februar og mars også skal telle med som obligatoriske treningsskudd for skyteprøven for storvilt i det kommende jaktåret.


Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets forslag til landsmøte-vedtak.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.