Styreinformasjon på plass
Publisert 06.01.2017 09:16
Oppdatert 06.01.2017 17:50
I samband med at NJFF skifta medlemsregister før jul, falt informasjonen om styresammensetning ut av lokallagenes nettsider. Nå er dette på plass. Her følger viktig informasjon om styre- og rettighetstildeling.
Styreinformasjon på plass

​Styreinformasjonen som lå i det gamle medlemsregisteret er overført til det nye CRM-systemet. Informasjonen i NJFFs nye medlemsregister speiles direkte på lokallagenes sider, tilgjengelig under menypunktet "Om oss" / "Kontakt oss" i forsidevignetten.

Vi anbefaler at lokallagene tar en sjekk på Om oss-sidene for å kontrollere at styresammensetningen er riktig: 

  • Viktig endring: I det forrige medlemssystemet var det slik at kun styreleder kunne endre styresammensetning og tildele/ frata rettigheter. Dette er endra, slik at styreleder, nestleder, kasserer og sekretær nå har samme tilgang.
  • Dersom en person ikke lenger sitter i styret, kan altså styreleder, nestleder, kasserer og sekretær nå korrigere dette.
  • Dersom en ny person skal inn i styret, kan styreleder, nestleder, kasserer og sekretær legge til dette.
  • Denne tilgangen vil bli utvida om 1-2 uker, slik at også styremedlemmer har samme mulighet til å endre styresammensetning.

For å endre styresammensetning, logg inn via Min side i toppmenyen, og gå til Medlemsnett. Merk at du må opprette ny bruker før du logger inn første gang.

Publiseringsrettigheter

Alle som har et styreverv, har publiseringsrettigheter på lokallagets portalside, men merk følgende: For øyeblikket er det slik at kun personer som var tildelt publiseringstilgang før innføringa av det nye CRM-systemet i midten av november, har publiseringstilgang. Dersom noen tildeles et styreverv nå de kommende dagene, vil ikke dette gi publiseringstilgang umiddelbart. Vi jobber med å koble over publiseringstilgangen fra gammelt til nytt system, og håper å få løst dette i løpet av 1-2 uker. Etter dette vil altså et styreverv automatisk også gi publiseringstilgang, også for dem som er tildelt dette i det nye systemet i mellomtida.

Dersom noen kun skal ha publiseringstilgang, men ikke har et styreverv, kan de tildeles rettigheten "Publisering". Dette vervet gir ikke tilgang til f.eks å laste ned medlemslister eller endre styresammensetning. Denne tilgangen/ dette vervet vises heller ikke i styretabellen på "Om oss"-sidene.

Spørsmål?​

Har du spørsmål omkring hvordan du kan bruke NJFFs medlemssystem og portalsider? Ta en titt på våre hjelp-sider, som også er tilgjengelig i den hvite publiseringsmenyen når du har logga deg inn på lokallagets portalsider.

For spørsmål om medlemssystemet, ta kontakt med NJFFs medlemsregister på medlem@njff.no

For spørsmål om portalpublisering, ta kontakt med NJFFs​ informasjonsavdeling på portal@njff.no​.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.