NJFFs politiske arbeid er viktig for medlemmene
Publisert 02.04.2020 14:09
Oppdatert 03.04.2020 10:43
NJFFs politiske arbeid er viktig for medlemmene
Allmennhetens adgang til jakt og fiske er viktig for medlemmene i NJFF. Foto: Sarah Synnevåg.
Høstens markedsundersøkelse viser at medlemmene mener organisasjonens arbeid med jakt- og fiskepolitiske saker er svært viktig.

​​Det medlemmene mener er aller viktigst er arbeidet med allmennhetens adgang til jakt og fiske. Hele 91 % mener tilgang til jakt og fiske er viktig å engasjere seg i. Rett bak følger bevaring av viltet og fiskens leveområder, våpenlovgivningen og forvaltning av ryper og skogsfugl.

Medlemmene er i stor grad fornøyde med resultatene organisasjonen oppnår. 64 % mener at vi får bra gjennomslag i sakene som handler om allmennhetens adgang til jakt og fiske. 57 % er fornøyde med gjennomslaget vi får i arbeidet med våpenlovgivningen. De temaene medlemmene mener organisasjonen får minst gjennomslag for er vindkraftsaken, oppdrettsanlegg/bevaring av villaks og sjøørret og rovdyrsaken.

Synlighet og kjennskap

Halvparten av medlemmene er svært godt eller godt fornøyde med informasjonen de får fra organisasjonen. Resten er passe fornøyde, og kun et fåtall misfornøyde. Relevante nyhetssaker for jegere og fiskere kommer best ut i undersøkelsen. Dette er 54 % svært fornøyde eller godt fornøyde med.

Jakt & Fiske viktigste informasjonskanal

Bladet Jakt & Fiske oppgis som den desidert viktigste kanalen hvor medlemmene finner relevant informasjon. 64 % av medlemmene synes det er enkelt å finne relevant informasjon der. Nyhetsbrev på e-post kommer nest best ut, før forbundets hjemmesider. Medlemmene synes det er vanskeligere å finne informasjon hos sin lokalforening enn hos NJFF sentralt.

Godt omdømme

Medlemmene mener at NJFF er en seriøs og troverdig organisasjon med et godt rykte. Også de utmeldte medlemmene gir organisasjonen meget gode omdømmekarakterer, og til og med de som aldri har vært medlem mener NJFFs omdømme er bra. 


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.