NJFFs største markedsundersøkelse er gjennomført
Publisert 03.03.2020 12:26
Oppdatert 04.03.2020 13:22
NJFFs største markedsundersøkelse er gjennomført
Foto: Erik Hammerhaug
Høsten 2019 gjennomførte NJFF en grundig undersøkelse blant eksisterende NJFF-medlemmer, utmeldte medlemmer, og jegere og fiskere som aldri har vært medlem i NJFF.

​​​Undersøkelsen ble initiert av NJFFs organisasjonsutvalg og gjennomført i samarbeid med B2S Research AS. Målet var å få et solid faktagrunnlag for utvalgets videre arbeid med vurdering og videreutvikling av organisasjonen.

Stor respons

Spørreundersøkelsen ble sendt elektronisk til ca 75.000 adressater. Med til sammen over 12.000 svar, gir dette svært liten feilmargin, og vi kan med sikkerhet være trygg på hovedkonklusjonene. ​

Undersøkelsen ble sendt til:

  • 59.207 eksisterende medlemmer, hvorav 10.613 svarte (17.9%).
  • 16.821 tidligere medlemmer, hvorav 1.313 svarte (7.8%).
  • Vi fikk også svar fra 425 jegere og fiskere som aldri hadde vært medlemmer.

Svarandelen var langt større enn det som er vanlig i slike spørreundersøkelser. 

Lojale medlemmer i NJFF

Kjennskap til Norges Jeger- og Fiskerforening får man oftest gjennom venner, familie, jegerprøvekurs, lokale arrangementer eller gjennom lokal forening. ​56% av de som ikke er medlem eller er utmeldt, har tatt jegerprøven gjennom oss. De fleste medlemmer melder seg inn i foreningen selv, mens det er vanligere blant den yngre aldersgruppen å bli vervet. NJFF har lojale medlemmer. Hele 47% av dagens medlemmer har vært medlemmer i over ti år. 

I tida framover vil de viktigste delene av undersøkelsen bli presentert nærmere. 

  • ​​NJFF hadde ved årsskiftet 108.000 medlemmer.
  • Forbundet består av 570 lokalforeninger og 19 fylkeslag.
  • Hvert fylkeslag har kontor med ansatte, blant annet fylkessekretærer.
  • Sentraladministrasjonen er plassert på Hvalstad i Asker.
  • Jakt- og fiskesenteret er et opplæringssenter som ligger på Flå i Hallingdal. ​​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.