Nå skal storørreten i fokus
Publisert 27.06.2019 12:58
Oppdatert 27.06.2019 12:58
Nå skal storørreten i fokus
Det står dårlig til med storørreten i mange vassdrag. Nå skal det omsider tas grep for å forbedre situasjonen.

Etter mye påtrykk fra ulike sportsfiskeinteresser, er det nå opprettet et arbeidsutvalg som skal lage et utkast til en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge. 

- Det var på høy tid og svært gledelig, uttaler Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF og en av medlemmene i det nyopprettede utvalget. 
- Storørretbestandene våre har vært stemoderlig behandlet i alle år, for å si det mildt, men vi har troen på at et økt fokus og kunnskapsinnhenting kan bidra til å endre positivt på den situasjonen. Opprettelsen av arbeidsutvalget er helt klart et steg i riktig retning. 

Nedsetter et storørretutvalg

Stortinget har ved et par anledninger bedt om at det blir satt i gang et arbeid med en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge. Miljødirektoratet følger opp og har nå oppnevnt et bredt sammensatt arbeidsutvalg bestående av en rekke personer fra det frivillige, forskning og forvaltning. Disse personene er invitert med:
Leder: 
- John Anton Gladsø (Fylkesmannen i Vestland)

Sekretær: 
- Børre K. Dervo (NINA)

Medlemmer:
- Ola Hegge (Fylkesmannen i Innlandet)
- Frode Kroglund (Fylkesmannen i Agder)
- Jon Museth (NINA)
- Øyvind Fjeldseth (NJFF)
- Else Ravneberg (Ringerike sportsfiskere)
- Finn Erlend Ødegård (Norges Bondelag)
- Atle Knapp (Norges trollingforbund)
- Norges vassdrags- og energidirektoratet inviteres til å stille med et utvalgsmedlem.

Observatør:
- Roar A. Lund (Miljødirektoratet)

Utvalgets mandat

Det skal utarbeides et utkast til strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i Norge med retningslinjer for forvaltningen av storørret generelt og for type A- og type B-bestander spesielt. Virkemidler skal vurderes, blant annet om det er elementer i lakse- og sjøørretforvaltningen som har overføringsverdi. Strategien skal dekke alle sektorer som påvirker storørretbestandene, herunder:

- Foreslå et overordnet nasjonalt mål for forvaltning av storørret
Følgende tema skal dekkes:
- Fiskeregulering – fangstatistikk mm.
- Kultivering
- Genbank
- Vassdragsregulering og fysiske inngrep
Identifisere og prioritere kunnskapsbehov (jfr. også NINA Rapport 1498) og basert på dette foreslå hvordan kunnskapsgrunnlaget kan styrkes gjennom kartlegging, overvåking og eventuelt forskning
- Gjennomgå eksisterende virkemidler og eventuelt foreslå nye​

Ferdig rapport oversendes Miljødirektoratet innen 1. juli 2020.​- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.