Nasjonal ramme for vindkraft på land skrotes – hva nå?
Publisert 17.10.2019 14:56
Oppdatert 24.10.2019 09:29
Nasjonal ramme for vindkraft på land skrotes – hva nå?
Regjeringen de skroter nasjonal ramme for vindkraft på land. Samtidig signaliserte de at de vil ha en gjennomgang av konsesjonsprosessene der de også skal se på hvordan de bedre skal håndtere natur- og miljøhensyn.

​​​​​​Ønsker en helhetlig strategi 

NJFF ser svært positivt på forslaget om en gjennomgang av konsesjonsprosessene der også behovet for bedre ivaretakelse av natur- og miljøhensyn skal vektlegges. Dette er helt i tråd med hva NJFF har krevd. Videre håper vi regjeringens snuvedtak nå kan være starten på at det blir utarbeidet en helhetlig strategi for satsing på all fornybar energi. NJFF mener dette er nødvendig som et grunnlag som sikrer best mulig rammer for å kombinere klimahensyn og hensyn til utfordringer med tap av natur. Satsing på flytende havvind peker seg ut som et viktig satsingsområde, men det er viktig med en helhetlig tilnærming der andre fornybare energiformer og energieffektivisering inngår.

Viktig med fortsatt engasjement

Skrotingen av forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land innebærer ikke et nei til mer vindkraftutbygging i norsk natur. NJFF har sagt nei til nasjonal ramme, men da med forutsetning om et nei til ny landbasert vindkraftutbygging i norsk natur. Vi må forvente et fortsatt fokus på ny vindkraftutbygging også på land. Det er altså viktig å opprettholde et vårt engasjement rundt disse spørsmålene og sikre at videre satsing på fornybar energi skjer i henhold til en helhetlig strategi, med konsesjonsprosesser som langt bedre vektlegger hensyn til natur og miljø, med et oppdatert og godt kunnskapsgrunnlag og som gir rom for gode løsninger som både ivaretar klima- og naturhensyn og sikrer gode rammer for utøvelse av friluftsliv.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.