Naturens helse
Publisert 20.02.2020 08:48
Oppdatert 20.02.2020 09:17
Naturens helse
Hvem skal følge opp villaksen, rypa og elgen når helsa skranter? I en natur i endring dukker det stadig opp nye sykdommer og andre utfordringer for de ville dyra.

​​​I en kronikk i Nationen​ setter​ Gaute Lenvik fra Veterinærinstituttet og Norunn S. Myklebust fra Norsk institutt for naturforskning søkelyset på helsetilstanden til de ville dyra i norsk natur. De viser til stadige nye utfordringer i form av klimaendringer, arealendringer og introduksjon av fremmede arter som påvirker artene i naturen, noen ganger så mye at enkeltindivider blir syke og hele populasjoner påvirkes.

Viktig fokus

- Dette er et betimelig søkelys , sier Siri Parmann, fagsjef i NJFF. Vi deler bekymringen som løftes i kronikken, og ser behover for en styrket og godt koordinert innsats fra forskningen og forvaltningen. Bare de siste årene har vi fått nye utfordringer som invasjonen av pukkellaks i norske vassdrag, skrantesyke på villreinen i Nordfjella, en hittil ukjent laksesykdom som slår ut villaksen i Berbyelva og ​en økende villsvinbestand som utgjør en potensiell smittekilde for afrikansk svinepest. Det er viktig at vi forbereder oss på raskere endringer i naturen, og har en beredskap for å møte nye utfordringer. 

Innsatsen må koordineres og styrkes

Det er flere og sektorer og departementer som har ansvar for problemstillingene, og da særlig de som arbeider med naturforvaltning og dyrehelse, påpeker kronikkforfatterne.  De viser til at de ansvarlige departementene må sikre at direktoratene gis klare mandater og god ansvarsfordeling slik at naturens helse blir tatt mere på alvor, og at tilstrekkelige ressurser er tilgjengelig for å møte villaksens, rypa og elgens framtidige utfordringer.

- Det er viktig at det følges opp med tilstrekkelige midler til å styrke kunnskapsgrunnlaget og sikre en god beredskap. NJFF vil følge opp dette i arbeidet med neste års statsbudsjett, og søke å styrke de budsjettpostene der innsatsen skal dekkes opp, avslutter Parmann.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.