Nedgang for villreinjakta
Publisert 14.12.2018 10:59
Oppdatert 14.12.2018 12:11
Nedgang for villreinjakta
Det ble felt 4 156 villrein høsten 2018. Dette er det laveste tallet på 14 år.

​​​​​– Ikke siden bunnåret 2004 har det blitt skutt færre villrein enn i 2018, opplyser seniorrådgiver i SSB, Trond Amund Steinset. Det ble skutt 1400 færre dyr i år enn fjoråret, viser statistikk fra SSB. Fellingsprosenten for landet endte på 39 %.

Nedgang i fellingstillatelser

Noe av årsaken til nedgangen er at antall fellingstillatelser gikk betydelig ned. I 2017 var det nesten 23 000 tillatelser, mens i år ble dette redusert til ca 11.000.

– Det meste av denne nedgangen skyldes betydelig færre fellingstillatelser på Hardangervidda, sier Steinset. Høsten 2018 ble det skutt ca 700 villrein i dette området, noe som er en halvering av antall felte dyr sammenlignet med forrige jaktår. Fellingskvoten her ble redusert fra nesten 10 000 dyr i 2017 til 1 500 i 2018.

– De siste årene har fellingskvoten vært stor, og en har trolig anslått at det har vært flere dyr på vidda enn det som var realiteten, forklarer Steinset. Tellinger av villreinstammen viste langt lavere bestand og kalvetilvekst enn tidligere fastsatte bestandsmål, noe som gjorde at kvotene ble kraftig redusert.

Hardangervidda er det desidert største villreinområdet. Når det var lave kvoter her og det også ble lav fellingsprosent, så slår det veldig dårlig ut. I tillegg var det krevende forhold under jakta i deler av villreinområdene, forklarer Siri Parmann, fagsjef i NJFF. 

Redusert jaktareal i Nordfjella

Årets jakt i Nordfjella villreinområde ble holdt i den sørlige delen av dette området. Her ble det skutt 72 rein av en fellingskvote på 200 dyr. I den nordlige delen av Nordfjella villreinområde ble villreinstammen skutt helt ned forrige jaktår. Dette for å unngå spredning av skrantesyke til nye områder. At det verken er dyr eller jakt har også betydning for fellingsprosenten. 

Fokus på villreinforvaltningen

Villreinen i Norge er hardt presset. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne utviklingen. På NJFFs landsmøte i midten av november ble det vedtatt at NJFF skal skjerpe innsatsen som villreinens forsvarer.

Norge har et særlig ansvar for å ta vare på villreinen da det i dag bare er Norge som har en levedyktig bestand igjen i Europa. Derfor har vi både et nasjonalt og et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arealkrevende, nomadiske arten. Det krever samarbeid på tvers av lokalsamfunn, kommuner og fylker. NJFF har gjennom samarbeid med andre organisasjoner prøvd å få til gode løsninger som kan sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.