Ny åteforskrift vedtatt
Publisert 19.12.2019 14:18
Oppdatert 20.12.2019 11:46
Ny åteforskrift vedtatt
Miljødirektoratet har vedtatt en ny forskrift for bruk av åte til jakt. NJFF er stort sett fornøyd med den nye forskriften.

​​​​​​​​​​​Fôring og utlegging av åte er fortsatt tillatt, unntatt for store rovdyr, kongeørn og villsvin, når en ny forskrift trer i kraft 1. januar 2020. ​​Den nye forskriften klargjør hva som er lov og ikke, men gir også Fylkesmannen mulighet til å regulere fôring og utlegging av åte nærmere ved behov. Les om den nye forskriften her.

NJFF stort sett fornøyd​​

Utlegging av åte til gaupe, jerv og villsvin kan kun skje i forbindelse med lovlig felling av disse artene. Utlegging av åte til bjørn kan i enkeltsaker tillates av Fylkesmannen.

- Vi er i det store fornøyd med de endringer som er gjort sier Roar Lundby, jaktkonsulent i NJFF, selv om vi ideelt sett skulle ønsket at det var et ensartet regelverk for alle de store rovdyra. 

Det skilles på foring og åting for store rovdyr og villsvin. Foring er ​forbudt. Åting i forbindelse med jakt er tillatt. For villsvin går grensen mellom foring og åting på bruk av mengde fòr. Det skal ikke legges ut mer fòr enn at svina kan konsumere det i løpet av ett døgn. ​

Om utlegging av åte og fôring

Bruk av åte betyr å legge ut dyre- eller plantemateriale for å trekke vilt til åteplassen for jakt, fangst, merking, felling, overvåking, fotografering eller lignende.

Fôring innebærer å legge ut dyre- eller plantemateriale for å gi næring til vilt, eller avlede vilt fra avlinger, trafikk, bebyggelse eller andre områder hvor viltet kan gjøre skade eller utgjøre en sikkerhetsrisiko.​- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Bilforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.