Ny handlingsplan mot villsvin
Publisert 15.11.2019 11:52
Oppdatert 15.11.2019 11:58
Ny handlingsplan mot villsvin
Miljødirektoratet og Mattilsynet har utarbeidet en handlingsplan mot villsvin for å holde bestanden nede og hindre smitte.

​​Uønsket art

I og med at villsvinet er definert som en uønsket art i Norge, og med det trusselbildet som vi i dag har med Afrikansk svinepest som sprer seg raskt i villsvinbestander i store deler av Europa, var det ventet et strengt regime for utvikling av norske villsvinbestander.

Det er også godt kjent at villsvin kan forårsake betydelige skader i enkelte avlingstyper for landbruket.

Våre villsvin er et resultat av spredning fra Svenske bestander nær vår grense. Det er i hovedsak i fylkene Østfold, Akershus og Hedmark at vi kan forvente at arten kommer inn.

Forståelse for bruk av kunstig lys og ettersøk

Handlingsplanen tydeliggjør at arten ikke er ønsket i Norge og at vi skal ha færrest mulig av dem på et minst mulig areal. NJFF ser det imidlertid som positivt at også villsvina blir forvaltet som annet vilt. Det innebærer at det er de samme krav til villsvinjakt som til annen jakt når det gjelder god dyrevelferd og krav til kompetanse fra jegernes side. NJFF er tilfreds med at det signaliseres forståelse for at vi trenger nytt verktøy i verktøykassen for å kunne utøve denne jakta på en god og respektfull måte. Verktøy vi har etterlyst er bl.a. lys under jakt på åte og bevegelig lys under jakt i uhøstet grøde. Dette er nødvendig for å utøve effektiv jakt på en sikker og god måte i og med at villsvinet er nattaktivt og i liten grad eksponerer seg i åpent terreng under dagslys. I tillegg er vi fornøyd med at det er forståelse for at det også må kreves kompetent ettersøk i situasjoner hvor villsvin blir skadet i trafikk eller under jakt på samme måte som det har vært i lang tid for hjortevilt. Disse endringene kommer imidlertid ikke på plass før det er foretatt endringer i flere forskrifter. Dette forventes å være klart tidlig i 2020.

NJFF har allerede utarbeidet kurs og relevante treningsmuligheter for villsvinjegere på våre skytebaner. Disse vil bli tilrettelagt ut fra etterspørsel. Vi har også utarbeidet kurs for ettersøksekvipasjer som skal ta seg av situasjoner hvor villsvin blir skadet slik at vi sikrer god dyrevelferd på en respektfull måte.

I dag er det grunneiernes organisering av jaktområder og tilrettelegging for jegere som er flaskehalsen i villsvinforvaltninga. Vi har håp om at denne handlingsplanen kan bidra til et godt samarbeide mellom rettighetshavere og jegere i større områder. 

Handlingsplan mot villsvin 2020-2024​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.