Ny og utvidet kompensasjonsordning er nå klar
Publisert 17.07.2020 20:04
Oppdatert 04.08.2020 11:50
Ny og utvidet kompensasjonsordning er nå klar
Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet
En ny krisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med Covid-19-utbruddet.

​​Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret.

Søknadsfrist 15. september. 

-Vi har nå fastsatt forskriftene for de midlertidige kompensasjonsordningene for kultur, frivillighet og idrett under koronasituasjonen, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja

– Nå er regelverket klart for de midlertidige ordningene og ESA har godkjent dem. Det var viktig for meg å inkludere en større del av aktørene rundt arrangementer i kultursektoren enn bare arrangørene, og at ordningen for frivillighet og idrett skal kompensere for bortfall av flere typer inntekter og flere typer arrangementer enn før, sier kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Ordningen for frivillighet og idrett dekker nå en rekke inntektstap sektoren har og har hatt som følge av at de har måttet stenge, avlyse eller utsette arrangementer og aktiviteter som de skulle fått inntekter fra. Det har også blitt enklere for idrettslag og andre frivillige organisasjoner å søke. Medlemsinntekter, pengegaver og sponsor- og reklameinntekter dekkes ikke. Alle som er registrert i Frivillighetsregisteret kan søke ordningen for frivillighet og idrett, også kulturfrivilligheten. 

 Les hele pressemeldingen på regjeringen.no.

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter ordningen for frivillighets- og idrettssektoren.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.