Vinterjakta inne i ny forskrift
Publisert 14.12.2016 13:11
Oppdatert 19.01.2018 10:54
Miljødirektoratet har lytta til NJFF og grunneierne, og kutter ikke vinterjakta på rype i den nye jakttidsforskriften. Ellers varsles mer elgjakt og mindre sjøfugljakt. 248 høringssvar ble levert til årets jakttidshøring.
Vinterjakta inne i ny forskrift

​​- Jakttidene er fastsatt på bakgrunn av forslaget Miljødirektoratet sendte ut på høring tidligere i år, og innspillene som er mottatt i høringa, melder Miljødirektoratets nettsider.

I høringa foreslo Miljødirektoratet endring i jakttid blant anna for noen arter med negativ bestandsutvikling, samt for arter det har vært ønskelig å endre jakttid for av andre årsaker. Mest oppmerksomhet fikk de dog for forslaget om jakttid på måltrost og svarttrost.

Fra storm til mild bris

Et av høringsforslagene var å innskrenke rypejakta ved å avslutte 23. desember (28-29/2 i det meste av landet pr i dag), samt innskrenke tidsrommet for snarefangst. Bakgrunnen var bestandsnedgang gjennom flere år.

Forslaget møtte "en del motstand", som Miljødirektoratet diplomatisk kaller det. NJFF og de store grunneierne​ Statskog, Fjellstyresambandet, Finnmarks-eiendommen, Norskog og Skogeierforbundet var samstemmig negative. Hovedargumentet var at rettighetshaverne og jegerne har tatt den nødvendige innskrenkninga der det har vært behov.​ 

Statskog har i så måte allerede tatt konsekvens av årets dårlige produksjon. I Nordland og Troms blir store deler stengt, mens resten reguleres gjennom kvoter. I Sør-Norge (Namskogan unntatt) blir det helt stengt, varsler Statskog.​

Vil ha miljøkvalitetsnorm

- Miljødirektoratet har etter grundige vurderinger opprettholdt dagens jakttid. Bestandsnedgangen har trolig flere årsaker, og det er lokale forskjeller i bestandssituasjonen. Grunneiersida har i økende grad begrensa uttaket der det har vært nødvendig. Det er et mål i viltforvaltninga at jakt i størst mulig grad skal reguleres lokalt. Miljødirektoratet vil imidlertid følge bestandsutviklinga tett, og vil ved behov vurdere begrensninger også innafor jakttidsperioden, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.​

Miljødirektoratet har ellers nylig oversendt ei tilrådning til Klima- og miljødepartementet der de anbefaler at det settes i gang et arbeid med å utvikle en miljøkvalitetsnorm for lirype. En slik kvalitetsnorm vil på sikt lette gjennomføringa av positive tiltak for arten. I den forbindelse er det også behov for å videreutvikle rypetakseringene og bedre kunnskapsgrunnlaget for arten.

​Jakttidene 2017-2022​​

* Miljødirektoratet fastsetter forskrift om jakt- og fangsttider for fem år om gangen. Her finner du de nye jakttidene gjelder fra 1. april 2017​ til 31. mars 2022​.

* Jakttidene skal sikre bestandene, samt legge til rette for næringsliv og friluftsliv.

* Innafor rammene av forskriften har grunneierne/ de lokale rettighetshaverne adgang og ansvar for å regulere jakta.

​* Det er et mål at jakta i så stor grad som mulig skal reguleres ​lokalt.​

(Kilde: Miljødirektoratet)

​Hvem sa hva?​​​​​​

Lurer du på hva NJFF og de andre har uttalt seg om for de nye jakttidene? Se oversikten hos Miljødirektoratet​.

Vinterjakta inne i ny forskrift

​​Mer enhetlig jakttid for elg​

Miljødirektoratet fastsetter en lengre og mer enhetlig jakttid for elg. Mens det tidligere var anna jakttid på Vestlandet og to tider for høy- og lavlandet Østafjells, er det nå kun to tidsrom som gjelder: Jakttida blir 25. september – 23. desember der det er åpna for elgjakt, unntatt Kautokeino og Karasjok som opprettholder jaktstart 1. september.

Kommunene kan likevel søke fylkeskommunen om å utsette jaktstart til 5. oktober eller endre jaktstoppen til 31. oktober eller 30. november, av hensyn til andre brukere av utmarka.

- Mindre byråkrati​​

Mange kommuner har allerede i dag utvida jakttid. Med nye jakttidsrammer, slipper disse å søke om utvida jakt - mens man altså må søke for å få innskrenking. Miljødirektoratet mener likevel dette skal gi mindre byråkrati:

– Behovet for å minske byråkratiet, legge til rette for lokal næringsutvikling og å gi større brukergrupper tilgang til elgjakt, har veid tungt. Den nye jakttida pålegger imidlertid jegere, grunneiere og kommuner et tydeligere ansvar for å sørge for gode løsninger for sambruk av marka gjennom høsten, sier Hambro.

Begrenser jakt på sjøfugl og marine dykkender​​​​

Samtlige av de saltvannstilknyttede artene v​​i har foreslått endring i jakttida for, har en negativ bestandsutvikling. Miljødirektoratet fjerner jakttida for havelle, gråmåke og svartbak. I tillegg innskrenkes området hvor svartand og ærfugl kan jaktes. Ærfugljakta i Vest-Agder tas bort, mens svartand bare får jakttid i Østfold. For storskarv og ærfugl innføres også ytterligere begrensninger. Det blir kun tillatt å jakte ungfugl av storskarv i saltvannslokaliteter og kun hannfugl av ærfugl.

– Ettersom dette er arter som beskattes gjennom den frie jakta på hav og fjord er ikke lokale restriksjoner på uttaket mulig. Vi ser oss derfor nødt til å ta ut arter og begrense områder og tidsrom hvor de er jaktbare, sier Hambro.​

Vinterjakta inne i ny forskrift
Foto: Istock/ Betty4240

​​Klar for vaskebjørn?

Fremmede arter er et stigende problem. Dessverre forkommer ulovlig import av arter som vaskebjørn. Vaskebjørn kommer derfor inn på lista over fremmede arter med jakttid hele året. Internasjonal erfaring viser at det å kunne felle fremmede arter hele året kan være viktig for å ​hindre at de etablerer seg.

– Denne amerikanske arten er et typisk eksempel på en fremmed art vi ikke vil at skal etablere seg i norsk natur. Vaskebjørn har flere farlige parasitter og vil kunne gjøre stor skade på norsk fauna, sier Hambro.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.