Nye ulvetall, 13 kull i Norge
Publisert 12.01.2018 08:11
Oppdatert 12.01.2018 12:51
Nye ulvetall, 13 kull i Norge
Nye registreringer fra Rovdata viser at det så langt er registrert 13 ulvekull født i Norge og grenserevir i 2017. Dermed er vi langt over det bestandsmålet som Stortinget har satt.

​Rovdata er nasjonal leverandør av bestandstall på store rovdyr, som igjen danner grunnlaget for forvaltningen.
– Vi har hatt en meget bra start på registreringssesongen med mye snø på bakken. Det har gitt oss god oversikt over revir og antall ulv relativt tidlig i sesongen. Med 13 registrerte ulvekull per 9. januar, hvorav minst sju helnorske, kan det per i dag se ut til at man for 2017 kommer til å havne et stykke over det nasjonale bestandsmålet på ulv, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.
Her kan du lese hele rapporten med foreløpig revirstatus.

Sju helnorske revirer
Så langt i vinter er det påvist ulvekull i de sju helnorske revirene Osdalen, Julussa, Letjenna og Kynna i Hedmark, samt i revirene Mangen i Akershus og Hedmark, Østmarka i Akershus, og Hobøl i Østfold. Det er i tillegg påvist ulvekull i de fire grenserevirene Flisberget, Kockohonka, Skugghöjden og Magnor. Man har også registrert kull i revirene Slettås og Boksjø, men her gjenstår det å få sikker dokumentasjon på om disse er helnorske revir eller grenserevir.

Over bestandsmålet
Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Målet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger), hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Triksing med tall
- Påstander fra vernesiden om at Norge bedriver en utryddelsespolitikk, og begrepsbruk om massakrering av ulvebestanden og lignende har florert i mediene i forbindelse med årets lisensjakt på ulv, kommenterer informasjonssjef Espen Farstad i NJFF.  
- Med de siste registreringstallene fra Rovdata skulle den debatten være lagt død. Nå har vi beviset for at den avskyting som er bestemt, og delvis gjennomført, så absolutt er innenfor de rammer som Stortinget har satt for norsk ulveforvaltning, og i tillegg innenfor en vurdering av bestandens overlevelse. Spørsmålet blir heller om man har vært i overkant forsiktig i uttaket når vi nå får bekreftet en betydelig tilvekst i den norske ulvestammen, selv etter årets uttak.

Inntil 100% over Stortingets bestandsmål
Dersom vi gjør et regnestykke ut fra de siste bestandstall, så har vi minimum 8 ynglinger i Norge. Det er godt over det vedtatte bestandsmålet på 4-6 ynglinger. 8 er som kjent 100% mer enn 4.

(Regnestykket er som følger: Vi har 7 helnorske ynglinger, minus de 2 som er tatt ut i Hedmark (Osdalen og Julussa) = 5 helnorske ynglinger. I tillegg 6 grenserevir som teller 0,5 hver = 3 ynglinger. Totalt 5 + 3 ynglinger = 8 ynglinger).

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.