Nytt regelverk for jaktskyting fra 2020
Publisert 29.11.2019 10:49
Oppdatert 05.12.2019 11:54
Nytt regelverk for jaktskyting fra 2020
Etter en lengre revisjonsprosess med stort engasjement fra organisasjonen, har Forbundsstyret vedtatt et nytt regelverk for jaktskyting for perioden 2020-2024.

​​​Omfattende prosess

Jaktskytterutvalget og Forbundsstyret mener å ha kommet frem til et godt regelverk, hvor innspill fra lokallag og fylkeslag i stor grad er lyttet til. Lokallagene sendte sine innspill via fylkeslagene, som kom frem til et samlet innspill til Jaktskytterutvalget. Forslaget til regelverk ble sendt på høring i Fylkeslagene før det ble vedtatt av Forbundsstyret. 

Her er det nye regelverket​

Responsen fra organisasjonen har vært god, både i innspillsrunden og høringsrunden. Det mest kontroversielle punktet har dreid seg om dameklassen «F1» (som ble innført i 2015). Forslaget om å fjerne denne klassen ble innsendt i innspillsrunden, og har vært grundig diskutert i utvalget. Det er ingen tvil om at dameklasser vekker stort engasjement, og det har vært mange sterke meninger om denne klassen etter at den ble innført. Denne klassen blir nå fjernet.​​

Beslutningen om å fjerne F1 har avstedkommet etter en totalvurdering av alle argumentene i saken. -Ved å skille kvinner fra menn med argumenter som at kvinner har en viss mangel på egenskaper som gjør at de ikke kan delta på lik linje med menn, vil vi ikke oppnå målene i kvinnesatsingen om inkludering og integrering. Ved å beholde F1 aksepteres og anerkjennes forskjellene, og vi setter de kvinnelige skytterne i en egen "bås", sier leder i jaktskytterutvalget, Line Johansen.​​

​Dette er de viktigste endringene: 

Klasseinndeling:

Både kvinner og menn kan skyte i klasse C (leirduegrenene) og JC (riflegrenene), og nå vil det også bli mulig å rykke ned i disse klassene for skyttere som ikke har klart kravet til høyere klasse. Tidligere har det ikke vært mulig å rykke ned til disse klassene etter først å ha vært i høyere klasse. Klasse F beholdes som en ren rekrutteringsklasse for damer, og damer som har skutt i høyere klasse vil evt. rykke ned til fellesklassene C/JC.

Klasse F1, som har vært en dameklasse som er parallell med klasse B i haglegrenene, fjernes. 

Klasseføring for 2020 vil bli gjennomført med grunnlag i de poenggrenser som er satt i innværende regelperiode t.o.m. 2019. Nye poengkrav ift. klassesetting vil således først bli gjeldende for klassesetting 2021. ​

Premiering:

Det gjøres ikke større endringer i premiering, ut over å senke premieandelen til minimum 1/4. (Premieandel i NM, ble senket fra 1/3 til 1/4 før 2019-sesongen, og øvrige stevner legges nå på samme nivå.) Full premiering i klasse D1 (yngre junior), beholdes.

I NM-elg og NM-jaktfelt, settes det opp nye mesterskapsplaketter i kategoriene «beste eldre veteran» (E2) og «beste yngre junior» (D1). Disse klassene skyter med andre skytestillinger enn øvrige klasser, og skytterne vil ikke kunne delta i ordinær mesterskapsomgang. Plakettene vil bli delt ut på bakgrunn av innledende skyting + evt. omskyting (NM-jaktfelt), og innledende skyting + kveldsfinele + evt. omskyting (NM-elgskyting). Skyttere i disse klassene som ønsker å skyte om NM-tittel, kan delta i hhv. klasse E1 og D2, klasser med ordinære skytestillinger, i mesterskap.

Skytestillinger:

Utgangsstilling endres til «fri» i leirduesti og figurjakt. Bakgrunnen for dette er at dagens regelverk med utgangsstilling «fri, men ikke ferdig montert» er vanskelig å dømme, samt at fri stilling vil gjøre det enklere å forholde seg til for nye og urutinerte skyttere. I jegertrap åpnes det for at skyttere i klasse D1 («yngre junior») kan skyte med fri utgangsstilling i all innledende skyting. Ved evt. deltagelse i mesterskapsomgang, vil kolbe i høyde med markeringsmerke (under albue), være gjeldende. Skytestillinger for rifleskyting er noe presisert.

Annet:

 • Krav til bruk av kammerflagg dersom sluttstykke ikke tas helt ut.

 • Våpen skal bæres med pipa opp, også når det er i futteral.

 • Nytt punkt om advarsel ved regelbrudd og usportslig opptreden (pkt.3.8)

 • Jaktskytterutvalget fastsetter LM-datoer/uker før ny sesong.

 • Påmeldingsfrist til NM kan ikke settes lengre enn 20 dager før start.

 • Mindre justeringer av klassekrav i flere grener.

 • Våpenvekt i jegerklasse økes til 5,5kg

 • Det settes fysiske begrensninger/maksimalmål på utforming av riflekolber.

 • De tre beste junior, dame og veteran skal alltid være med i finaleomgang i NM-jegertrap, -leirduesti og -figurjakt. (Alle plakettvinnere i disse kategoriene vil da kåres etter finale, og kåringen sikres å få mer oppmerksomhet ved evt. livesendinger)

 • Finaleomskyting NM-elg skjer med ordinær anvisning (ikke lukket anvisning som tidligere). Dette vil være mer publikumsvennlig, og bedre tilpasset livesendinger.

 • D1 (yngre junior) og E2 (eldre veteran) skyttere som deltar i fylkeslagskyting ved NM-elg, må skyte i ordinære skytestillinger.

 • Fylkeslagskyting gjennomføres med dagens fylkesinndeling ut regelperioden.

 • Krav om tilrettelagt løype med maks 100m avstand for yngre juniorskyttere i jaktfelt.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.