Rypebestanden har økt de ti siste årene
Elisabeth Munthe-Kaas
Publisert 28.10.2020 14:11
Oppdatert 28.10.2020 15:01
Rypebestanden har økt de ti siste årene
Foto: Vegard Veberg
De samlede dataene fra Hønsefuglportalen er for første gang analysert, og de viser at rypebestanden generelt i landet har økt det siste tiåret.

​​​​​​Gjennomsnittlig tetthet av lirype langs takseringslinjene har økt. Modellene forskerne har utviklet viser en bestandsvekst på 5-7 prosent per år i perioden 2009-2020 sier en rapport fra NINA.​

Dette er interessant lesing for alle som bryr seg om den norske rypebestanden,​ sier viltkonsulent i NJFF, Webjørn Svendsen. Endelig er det dokumentert at rypebestandene ikke er inne i en endeløs nedgangsperiode. 

Taksering sikrer kunnskapsgrunnlaget​

Totalt er mer enn 40 000 observasjoner av over 200 000 ryper inkludert i analysen. Takseringene dekker hovedsakelig Øst-, Midt-, og Nord-Norge. Svingningene i bestanden av lirype har alltid fascinert naturforskere, jegere og andre naturinteresserte. Utover de kortsiktige svingningene er det også stor interesse knyttet til trender i bestandsstørrelsen som går over lengre tidsrom. 

Linjetaksering av lirype er et verktøy for den lokale og regionale jaktforvaltningen. Dataene brukes også til å beregne nasjonale trender i lirypebestanden, noe som er viktig for å skaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag når tilstanden i norsk natur skal vurderes på nasjonalt nivå. 

God forvaltning hjelper

Mer kunnskap og godt samarbeid sikrer rypebestanden. Det er en nyttig arena som kommer grunneiere, forskere og jegere til gode.​ –Rapporten er også langt på vei en bekreftelse på at god forvaltning hjelper, sier Svendsen. Rypetakseringene som ligger til grunn for denne rapporten er ikke bare en prematur tilfredsstillelse for den nysgjerrige rypejegeren før høstjakta. Det er først og fremst en måte å samle verdifulle data på som er nødvendig for grunneierne når de skal bestemme hvor mye ryper det er forsvarlig å høste av bestanden hvert enkelt år. At mange grunneiere nå har tatt denne muligheten i bruk er oppløftende. De store rettighetshaverne har over år brukt takseringene som grunnlag for sin forvaltning. Stadig flere rettighetshavere viser interesse for å gjøre det samme. Dette er bra – både for rypene og for jegerne på lang sikt, sier Svendsen.

Selv om ikke all oppgang i rypebestanden i denne perioden kan tilskrives bedre forvaltning, er det likevel viktig at dette arbeidet gjøres for å dokumentere status og mer langsiktige bestandstrender.

Rypetaksering-Hovden-NJ-05312- Foto_Torgeir__W._Skancke.JPG
Rypetaksering i Hovden. Foto: Torgeir W. Skancke. ​​

Avgjørende med overvåking

-Siden både trender og dynamikk i rypebestandene kan variere over tid, er det avgjørende at vi fortsetter med å overvåke lirypebestandene årlig for å belyse hvordan miljø- og klimaendringer påvirker dem. Gjennom det legger vi grunnlaget for en bærekraftig forvaltning av en art med stor økologisk og kulturell verdi, sier NINA-forsker Lars Rød-Eriksen i en nettsak.

Det er verdt å være klar over at dette takseringsarbeidet er finansiert av jegere gjennom midler fra jegeravgift og jaktkortsalg og det er et samarbeid mellom jegere, grunneiere, forskere og viltmyndigheter. Dette har åpnet for at forvaltning av vårt viktigste småvilt nå kan gjennomføres kunnskapsbasert og dokumentert.

Les rapporten her

Relatert innhold
- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.