Økt sannsynlighet for frisk villrein
Publisert 12.12.2019 14:11
Oppdatert 12.12.2019 14:13
Økt sannsynlighet for frisk villrein
Beregninger etter årets villreinjakt viser at det er godt over 80 prosent sannsynlighet for at villreinen på Hardangervidda og i Nordfjella sone 2 ikke er smittet av skrantesyke (CWD).

​​1270 villrein ble felt under årets jakt på Hardangervidda, og 119 i Nordfjella sone 2. Ingen av dyrene som ble testet hadde skrantesyke.​ Jegerne har gjort en stor innsats i jakta som har brakt oss nærmere målet om å kunne friskmelde villreinstammene i områdene. ​

-Dette er en svært gledelig melding. Den omfattende innsatsen for å bekjempe videre spredning av skrantesyke er ikke i havn, men vi er et godt stykke på vei. Drastiske tiltak som nedskyting av villreinen i Nordfjella og store uttak av voksen bukk på Hardangervidda har naturlig nok vært omdiskutert. Myndighetenes aktive bekjempelsesstrategi kan nå vise seg å være vellykket, og intet gleder oss mer enn det. NJFF har hele veien støttet opp om bekjempelsesstrategien. Nå krysser vi fingrene for at tiltakene holder hele veien inn, sier fagsjef i NJFF, Siri Parmann.​​

Over 80 % sannsynlighet for frisk villrein

Forskere fra Veterinærinstituttet, Universitet i Oslo og Norsk institutt for naturforskning har utviklet en modell som beregner sannsynligheten for å påvise smitte i villreinstammene i området. – Denne beregningen viser at sannsynligheten for at villreinen på Hardangervidda er frisk er 83-86 prosent, mens den i Nordfjella ligger mellom 84-88 prosent. I 2018 var sannsynligheten beregnet til 65 prosent, så dette er en gledelig utvikling. 

Mattilsynet vil ikke friskmelde en villreinbestand før beregningen viser at man er minst 99 prosent sikker på at bestanden ikke har skrantesyke. For å nå dette målet kreves det et høyt jaktuttak også i årene som kommer. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.