Hvordan kan reell medvirkning finne sted?
Elisabeth Munthe-Kaas
Publisert 11.05.2018 09:29
Oppdatert 11.05.2018 13:11
Hvordan kan reell medvirkning finne sted?
Vindkraftutbyggingen i Norge kan få store konsekvenser for natur, friluftsliv, reiseliv, reinbeite og andre interesser fremover. Vi ønsker aktiv involvering på lokalt og regionalt nivå.

​​​Bygging av vindkraftanlegg på land vil gi store inngrep i naturen og konsekvensene blir mange. Vi er opptatt av at de rette miljømessige hensyn tas med tanke på plasseringen av anleggene. Den planlagte utbyggingen av vindkraftanlegg er nå i et så stort omfang at innen 10-20 år kan 200 anlegg bli oppført. 

Dette kan føre til:

  • Vindkraftanlegg med samlet areal som Vestfold fylke.
  • Områder som blir direkte eller indirekte berørt er større enn Finnmark fylke.
  • Store veianlegg i villmarkspreget natur som tilsvarer to ganger Norge på langs. 
​​​​Norges Jeger- og Fiskerforbund er medlem i en referansegruppe for arbeidet som skal munne ut i en nasjonal ramme for vindkraft på land. Det er positivt at vi er tatt med i prosessen, men tidsrammene som er lagt sikrer ikke den brede medvirkningen som må til for å få et godt resultat. Arbeidet med nasjonal ramme bør derfor forlenges. Sammen med Den Norske Turistforening og andre organisasjoner som jobber for naturvern og friluftsliv har vi bedt om et møte med departementene for å legge frem vårt syn på dette. For å ta vare på alle berørtes interesser og dempe konfliktnivået er dette viktig.


Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.