10% av befolkningen er jegere
Publisert 10.04.2018 14:03
Oppdatert 12.04.2018 08:44
10% av befolkningen er jegere
Nå er det over 500.000 jegere i jegerregisteret. 14 % av dem er kvinner. Vet du hvor i landet jegertettheten er størst?

​I alt var 501.000 nordmenn oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2017/2018, viser statistikken over registrerte jegere fra Statistisk Sentralbyrå. Disse fordelte seg på 431.000 menn og 70.000 kvinner.

I Norge bor det drøyt fem millioner mennesker. Det betyr at rundt 10 % av befolkningen er registrerte jegere. I jegerregisteret står du til din tid er over. Her gjelder altså prinsippet "en gang jeger, alltid jeger". Det var 202.299 personer som løste jegeravgift for jaktåret 2017/2018, og det er ny rekord.

Hvor bor det flest jegere?

Snakker vi antall jegere per fylke, så er det Trøndelag som topper. I årevis har Akershus hatt flest betalende jegere, men fra 2018 er Trøndelag blitt ett fylke, og er nå det fylket som i særklasse har flest jegere. Av alle norske menn over 16 år betalte i underkant av 9 prosent jegeravgiften i jaktåret 2017/2018.

Antall menn som er jegere.jpg 

Ser vi på hvor jegertettheten er størst, altså flest jegere i befolkningen prosentuelt, så er det Finnmark som topper statistikken, med Hedmark på andre plass. I jaktåret 2017/2018 betalte 16 prosent av mennene og 3 prosent av kvinnene i vårt nordligste fylke jegeravgift. Hedmark fulgte deretter med en andel på henholdsvis 15 og 2 prosent.

Flere kvinner jakter

For 15 år siden var 371.000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, og kvinneandelen var litt over 8 prosent. I løpet av denne perioden er antallet kvinner blitt mer enn fordoblet, mens antallet menn har økt med 27 prosent. Nå er det altså 14 % kvinner blant jegerne i jegerregisteret. Ser vi på aldersfordelingen ser det lyst ut. Kvinneandelen er størst i de yngre aldersgruppene. Blant de som besto jegerprøven i 2017 var hele 29,1 % kvinner.

 

JegerStine er en av mange som bidrar til positivt fokus på kvinnelige jegere. Følg bloggen hennes "Jakten på Norge"
Jegerstine.jpg

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Gjensidige2019
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.