Privatiseringen av statsgrunn fortsetter
Publisert 04.01.2019 08:50
Oppdatert 07.01.2019 10:49
Privatiseringen av statsgrunn fortsetter
Nærøy JFF ber i et brev om at Statskog må revurdere sine planer om salg av statsgrunn i Nærøy kommune. De frykter blant annet et dårligere jakttilbud for ungdom.

​Nærøy JFF i Nord Trøndelag har skrevet et brev til Statskogs styre og til eieren som er Landbruks- og matdepartementet, der de innstendig ber om at styret i Statskog revurderer planene om salg av eiendommene Simle og Vassbygda i Nærøy kommune. Det argumenteres godt mot en privatisering av fellesområdene.

- Det er viktig at de er noen større offentlige eiendommer rundt om i landet som kan tilby jakt og fiske til en pris som ikke er ekskluderende. Dette er eiendommer som oppfattes som fellesgode og hvor det legges til rette for allmennhetens bruk i større grad enn på private eiendommer, skriver Nærøy JFF i brevet.

- Det er svært viktig for allmennheten og spesielt ungdom at det er offentlig eide eiendommer i området hvor det legges til rette for allmennhetens tilgang generelt og spesielt i forhold til jakt og fiske. Videre mener vi at Statskog ikke bør selge eiendommer som for det meste består av naturreservat, utdyper Nærøy JFF.

Salg av statsgrunn - brev fra Nærøy JFF.pdf 

​Kampsak for NJFF

- Dette har i flere årvært en kampsak for oss i NJFF, uttaler informasjonssjef Espen Farstad. Vi er langt forbi et reeelt arronderingssalg, nå snakker vi om nedsalg og privatisering av viktige fellesområder, og det rammer jakt- og fiskeutøvelsen på sikt. 

I forbindelse med oppkjøpet av Borreaardskogene ble Statskog pålagt å gjennomføre et arronderingssalg av spredt statsgrunn rundt om i landet. Gjennom flere år har det foregått et massivt nedsalg, ofte til stor fortvilelse i mange lokalsamfunn. Statsgrunn har mange steder vært aktivt benyttet for å sikre en god allmenn tilgang til jakt og fiske, og ikke minst vært verdifulle områder for opplæringsjakt for ungdom og andre åpne kurstilbud som fremmer bruken av norsk natur. Gjennom det omfattende salget reduseres tilbudet til allmennheten, da nedsalget medfører en privatisering av rettighetene til å utøve jakt og fiske. Dermed frafaller også garantien om allmenn tilgjengelighet bort. NJFF har engasjert seg sterkt i saken, og mener at salget av statsgrunn må stoppes.

Les mer om NJFFs kamp mot nedsalg av Statskog her.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.