Pukkellaksen truer de ville laksefiskene
Publisert 15.01.2020 11:01
Oppdatert 15.01.2020 12:43
Pukkellaksen truer de ville laksefiskene
En ny risikovurdering konkluderer med at pukkellaksen truer de ville bestandene av laks, sjøørret og sjørøye. Da må det handling til, kommenterer NJFF.

​​Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har vurdert risiko for negative konsekvenser på biologisk mangfold i ulike økosystemer, produktiviteten av lokal laksefisk og akvakultur hvis pukkellaks etablerer seg i norske vassdrag. Det er dessverre ikke lystelig lesning. Det er all grunn til å se for seg negative konsekvenser av pukkelaks i åra som kommer. 
Du finner risikorapporten på denne siden.​ 

Enorme mengder

I hvilken grad pukkellaks får konsekvenser for biologisk mangfold og økosystemer i norske elver, avhenger først og fremst av antallet.
-Tusenvis av gytende pukkellaks vil ha stor effekt på lokal laks, vannkvalitet og biologisk mangfold, sier Kjetil Hindar. Han er faglig leder av vurderingen som VKM har gjort.
- Pukkellaksen vil produsere millioner av yngel som vil konkurrere med yngel av annen laksefisk om mat og plass. Pukkellaksen vil redusere antall små bunndyr og krepsdyr ved beiting, utdyper han.
Kystfarvann og havet blir også berørt. ​ Et høyt antall pukkellaks vil også øke sannsynligheten for at pukkellaks sprer sykdomsorganismer til villaks og oppdrettsfisk.

Klima forsterker effekten

Det ser ut til at pukkellaks i nordområdene har større sjanse for å overleve i varmere havvann. Sjansen for at pukkellaks vil overleve og etablere seg, vil trolig bli forsterket i takt med utviklingen mot et varmere klima. Et varmere klima kan gi uventet samspill mellom pukkellaks, sykdomsorgansimer og andre arter. De siste årene har havtemperaturene i nord økt kraftig. Det gjør at vi må ta høyde for forhold i havet som ikke tidligere er observert når vi skal vurdere mulig videre utvikling. 

NJFF krever sterkere offentlig innsats

​- Vi har lenge vært bekymret for det økende antall pukkellaks som invaderer lakseelvene. Med vitenskapskomiteens risikovurdering har vi fått næring til bekymringen. Vi vet at ulike tiltak mot pukkellaksen virker, men det er svært ressurskrevende. Det må raskest mulig settes av tilstrekkelig med offentlige midler til en mer offensiv bekjempelse. Vi er klare til å bidra i denne kampen, men koordinering og finansiering må være et offentlig ansvar. Vi vil ta opp denne saken med Miljødirektoratet med det aller første, uttaler Siri Parmann, fagleder i NJFF.

Maria Isabell Moen.jpg 
Maria Isabell Moen, leder i fiskeutvalget i NJFF Finnmark.

Vi føler oss invadert

- Vi har ventet på denne riskovurderingen, og i mens har vi stått med vadere på i elvene og bedrevet utfisking av pukkellaks i store mengder. Vi vet hvilken enorm jobb dette er, og vi er villige til å stille opp der det trengs, men da må det mer midler på bordet. Vi står ovenfor en veritabel invasjon når det er på det verste, og det kan ikke være en frivillig organisasjons oppgave å betale for den kampen som må føres, sier Maria Isabell Moen, leder i fiskeutvalget i NJFF-Finnmark. 


​​
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.