Redusert lisensfelling innenfor ulvesonen
Publisert 22.12.2020 09:44
Oppdatert 22.12.2020 10:03
Redusert lisensfelling innenfor ulvesonen
Regjeringen reduserer uttaket av ulv innenfor ulvesonen fra de vedtatte fem revirene til uttak av ulv i to revirer i Kynna og Aurskog.

​​​​Regjeringen har i klagebehandling av rovviltnemndenes vedtak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen valgt å redusere antall fellinger av ulv fra fem til to revir. Departementet opprettholder vedtaket om felling av revirene i Kynna og Aurskog, men opphever vedtaket om lisensfelling av ulvene i revirene Hernes, Hornmoen og Rømskog.

Lisensfellingskvoten er satt til åtte ulv i Kynna og to ulv i Aurskog. Det gir en samla kvote på ti individer. Tallet på individ i kvoten er basert på registreringene hittil i vinter. Dersom nye opplysninger viser at det er flere eller færre ulver i revirene, kan kvoten bli endret av fylkesmannen. Lisensfellinga av ulv innenfor ulvesonen starter 1. januar.

Ønsker et større uttak

- NJFF ønsker i utgangspunktet et lavere bestandsmål for ulv enn det Stortinget har vedtatt i sitt bestandsmål. Stortinget vedtok i 2016 at det skal være 4 til 6 ynglinger av ulv i Norge årlig. Departementet har med dette klagevedtaket valgt å legge seg helt øverst i Stortingets bestandsmål. NJFF mener belastningen med å leve med ulv over tid er såpass stor at bestanden bør senkes. Vårt landsmøte har vedtatt at et ønsket bestandsmål maksimalt skal være 2-3 familiegrupper av ulv i Norge, inkludert den norske andelen av grenseflokkene, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund.

- NJFF var i utgangspunktet positive til fellingsvedtaket som nemndenes vedtok​, som omfattet fem ulverevir. Departementets vedtak er dessverre ikke i tråd med nemndenes vedtak. Det er allikevel positivt at vi skal felle ulv i to revirer innenfor ulvesonen i områder som har hatt belastning over lang tid. Vi har behov for en aktiv ulveforvaltning i hele ulvens utbredelsesområde, og Stortinget har vært klare på at jakt skal være førstevalget når bestandene skal reguleres. Lokale jegere har ved siste års lisensfelling av ulv vist både vilje og evne til å utføre denne oppgaven på en utmerket måte, sier Gjems. ​


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.