Regionalisering av NJFF?
Publisert 11.10.2017 14:27
Oppdatert 11.10.2017 14:27
På forbundsstyremøte den 10. oktober ble det framlagt en rapport om regionalisering av NJFF. Temaet vil garantert bli grundig diskutert på landsmøtet høsten 2018.
Regionalisering av NJFF?

​Viktigste saken på dette forbundsstyremøtet var overlevering av sluttrapporten fra Regionutvalget. Et bredt sammensatt utvalg ledet av 1. nesteleder Arild Gjertsen, har arbeidet i ett års tid med å utrede og se på konsekvensene av en kommune- og regionreform i samfunnet, og hvordan den vil og bør påvirke vår organisasjon. I sin rapport har de konkretisert en del forslag til endringer, for eksempel:

- Utvalgsflertallet mener at dagens fylkeslag i NJFF bør fusjoneres inn i 10 regioner.
- Fylkeslagskontorene utvides til å bli regionskontorer med mer enn en ansatt.
- Det gjennomføres årlige landsmøter. I dag kjøres det landsmøte hvert tredje år.
- Representantskapet avskaffes som ledd i organisasjonen.

Styret mottok rapporten, og ga ros for godt arbeid. Nå legges det opp til en omfattende prosess med diskusjoner i hele NJFF-organisasjonen, før forbundsstyret konkluderer med forslag til tiltak som så gis en endelig behandling på landsmøtet 2018.

Strategiplan for kvinnesatsinge​​​n

Kvinneutvalget har utarbeidet en ny plan for kvinnesatsingen. Lederen i utvalget, Helene Bertelsen, la fram et godt utgangspunkt for en videre satsing i organisasjonen. Det er medvind for kvinnearbeidet for tiden, med mye positiv oppmerksomhet i media, særlig blant de yngste. Med den nye strategien signaliseres det ytterligere kvinnesatsing i organisasjonen. Det skisseres en rekke konkrete, og vi tør si relativt hårete målsettinger, som for eksempel:
- Andelen kvinnelige medlemmer i NJFF skal være 20% i 2025. (I dag er den på ca 11%)
- 50% av medlemmene under 30 år skal være kvinner innen 2025.

Rapporten skisseres tydelig hvordan dette arbeidet skal drives. Forbundsstyret applauderte det gode arbeidet, og vedtok strategiplanen som foreslått.
Les hele strategiplanen her​

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Herlet Tech
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.