Reguleringen av sjølaksefisket opprettholdes
Espen Farstad
Publisert 11.05.2021 21:37
Oppdatert 11.05.2021 22:17
Reguleringen av sjølaksefisket opprettholdes
NJFF har arbeidet hardt politisk for å motstå presset fra de smale næringsinteressene i sjølaksefisket, og vi vant fram! - En gledens dag for villaksen, uttaler NJFF.

​​​​Villaksen sliter i mange områder, og derfor er det innført kraftige reguleringer av fisket i elver med svake eller sårbare bestander, og tilsvarende er det betydelige innskrenkinger i sjølaksefisket der det er fare for at det fiskes på blandede bestander. På sett og vis snakker vi her om en felles dugnad for villaksen i en vanskelig tid, og der alle de som beskatter laksen, enten det er i elv eller sjø, må bidra med sitt og godta de reguleringer som er innført.

Sjølaksefiskerne forøkte å snike seg unna

Det oppsto berettiget harme blant mange villaksvenner da sjølaksefiskerne lobbet for et unntak fra reguleringene i fisket for dem. Fremskrittspartiet fremmet et dokument-8 forslag på Stortinget, i håp om at Stortinget skulle instruere regjeringen til å omgjøre vedtaket om begrensinger i sjølaksefisket med garn og not. Les mer om det her. Frp mente altså at byrden med å ivareta sårbare laksebestander skulle tas i elvene alene, mens sjølaksefisket skulle seile fri fra de nye reguleringene. 

NJFF mobiliserte for villaksen

Presset mot stortingsgruppene var stort, men heldigvis hørte de på den gode argumentasjonen vi bragte til dem. NJFF sendte partigruppene et notat som forklarte situasjonen, basert på de faglige anbefalinger som er gitt blant annet av Vitenskapelig råd for villaksforvaltning og som lå til grunn for de reguleringer som regjeringen har vedtatt. Dette notatet ble fulgt opp med møter og samtaler for med klartekst forklare at alle må bidra, at faglige anbefalinger må ligge til grunn, og at byrdefordelingsprinsippet måtte ivaretas. 

Energi- og miljøkomiteens innstilling er klar

Saken ble en så varm politisk potet at den omfattet mer enn bare komitemedlemmene i Energi- og miljøkomiteen. Det er allikevel komiteen som avgir innstilling, og den kan du lese her
For den som ikke orker å lese hele: Essensen er at flertallet går for at dagens reguleringer i elv og sjø opprettholdes slik regjeringen har bestemt. Et flertall i komiteen, bestående av alle unntatt Frp, vedtok allikevel å be om en evaluering etter sesongen: 
"Stortinget ber regjeringen gjennomføre en evaluering av status for små og sårbare bestander av villaks og at en slik evaluering forelegges Stortinget på egnet måte etter sesongen 2021."

En god dag for villaksen

- Dette er en god dag for villaksen, sier Bjarte Erstad, leder i NJFFs sportsfiskerutvalg. 
-Vi satte alle kluter til da vi forsto at hele reguleringsregimet kunne undergraves dersom enkelte skulle unndra seg sin del av ansvaret. Organisasjonen mobiliserte i alle ledd, og viste at vi både kan og vil stå opp for en faglig velfundert lakseforvaltning der hensynet til villaksen settes først. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.