Roet gemyttene i gaupekrangel
Publisert 28.02.2017 13:41
Oppdatert 28.02.2017 17:07
Roet gemyttene i gaupekrangel
Foto: iStock/ Andreas Krappweis
Roet gemyttene i gaupekrangel
Foto: Ole-Håkon Heier/ NJFF Østfold
Temperaturen har vært høy mellom NJFF Østfold og rovviltnemnda i region 4, etter nemdas påstander om ulovlig jakt. Men da partene møttes til gaupemøte i Ørje, ble det avslutta med håndtrykk og løfter om mer samarbeid.

​Leder Andreas Lervik i rovviltnemnda har tidligere i vinter uttalt seg i media om at en mulig nedgang i gaupebestanden skyldes krypskyting. NJFF Østfold reagerte skarpt på dette og sendte brev til nemnda i desember. Man ble da enige om å arrangere et møte mellom nemnda og gaupesporerne i Østfold og Akershus.

43 deltakere stilte på kanalmuseet i Ørje da forsoningsmøtet ble holdt. Med NJFFs informasjonssjef Espen Farstad som ordstyrer, satt både forskere og forvaltning klare i salen sammen med gaupesporere og andre involverte.

Oppretthold påstander

Og det viste seg raskt at temperaturen var høy i salen. Da nestleder Kjetil Sørby hadde greid ut om jegernes sporingsarbeid i fylket, var han ikke nådig i kritikken mot hvilken effekt uttalelsene fra nemnda hadde for jegernes innsats og motivasjon, melder NJFF Østfolds nettsider​

Rovviltnemndas leder og sekretariatet hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus fortalte om rammene for rovdyrforvaltninga og basis for gaupekvotene. Lervik sto likevel fast ved utsagnet om krypskyting, men understreka at det ikke var jegerne i salen han mistenkte. Sørby fastholdt imidlertid at dette ramma alle jegere - og dermed var frontene på plass.

Rovdata: ​​​Jegerne bidrar

Rovdatas leder Jonas Kindberg kunne opplyse at det ikke finnes andre land i verden der jegerne bidrar med så mye informasjon til rovviltforvaltninga som i Norge. 9 av 10 sporobservasjoner til Rovdata er faktisk direkte fra jegere.  

Mindre snø har gjort sporingsarbeidet i region 4 stadig mer utfordrende. NINAs seniorforsker John Odden (Norsk institutt for naturforskning) kunne fortelle at forskninga hans viste god dekning og overvåkning med en kameratetthet på 50 km2. Nedgangen i gaupebestanden kan forklares med "delte familiegrupper", der flere grupper deles med Sverige eller en annen rovviltregion. I tillegg gjør færre gauper at revirene øker i størrelse, noe som gjør det verre å treffe med bestandsanslagene.

NINA: Regionens størrelse er problemet​

Odden opplyste at forrige registrering av dødsårsaker hos gauper i regionen, var fra 2000-2006. Da ble det estimert at 10 prosent av gaupene i Østfold og Akershus ble tatt ut illegalt, noe som er likt med Sverige. I resten av Norge er tallet langt lavere. Nyere data finnes ikke.

Det store problemet med forvaltning av gaupe i dag er skala: Region 4 er for liten til at man klarer forvalte gaupebestanden på en stabil måte. Påkjørte gauper, naboland og naboregioner har svært stor påvirkning. Derfor kan ikke krypskyting trekkes fram som en direkte årsak, var konklusjonen. 

Full forsoning​​

Oddens opplysninger fikk Espen Farstad til å rette spørsmålet direkte til Lervik: "Er det politisk klokt å gå ut i media slik du gjorde?"

- Det er aldri klokt å diskutere i media. Dataene som ble framstilt i kveld, oppfattet jeg som helt forskjellige fra det vi fikk på fjorårets møte. Jeg visste ikke at dataene for krypskyting var fra 2000-2006 og ikke var nye. Derfor var det meget positivt at vi fikk til dette møtet. Vi trenger arenaer som dette for å bedre samarbeidet, fastslo Lervik.

Dette ble så godt mottatt at nestleder Kjetil Sørby i NJFF Østfold sporenstreks gikk bort og tok Andreas Lervik i hånda, vel forlikte om å arbeide sammen framover.

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Marius Norefjell
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Starkey
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.