Rømt oppdrettslaks truer småelver og bekker
Alv Arne Lyse/Espen Farstad
Publisert 23.02.2021 09:28
Oppdatert 23.02.2021 09:55
Rømt oppdrettslaks truer småelver og bekker
En ny rapport dokumenterer en sjokkerende høy innblanding av oppdrettsgener i laksebestandene i flere småelver. Dette er dårlig nytt for både laks og sjøaure.

​​At rømt laks er en trussel mot de lokale bestandene av villaks i våre større og mer kjente laksevassdrag er for lengst godt dokumentert, og vel kjent. Nå kommer det ytterligere dårlige nyheter fra biologene fra NORCE LFI, som nylig har utgitt en rapport der man har undersøkt om rømt laks også påvirker de ville bestandene i våre tallrike små vassdrag. Dessverre dokumenterer rapporten flere negative virkninger av rømt laks også i slike vassdrag.

Oppdrettslaksen gyter også i de små vassdragene, og genetiske analyser viser en ekstrem innblanding av oppdrettsgener i laksebestandene i flere småelver. Dette truer i stor grad stedegne laksebestander også i små vassdrag.  I tillegg får man jo faktisk spredt oppdrettsgenene enda bredere, siden disse får fotfeste også i mindre elver. Dermed kan vi jo deretter, når avkommet etter hvert vandrer til sjøs, kunne få feilvandrende «villfisk» med oppdrettsgener fra mindre vassdrag til våre større, og viktigste lakseelver.  I sum kan dette bli en betydelig negativ belastning på villaksstammene i våre 448 registrerte lakseelver, siden NORCE LFI anslår at vi har mer enn 2000 slike små vassdrag med bestander av sjøaure og i mange tilfeller laks.

Dårlig nytt for sjøauren 

At den rømte oppdrettslaksen går opp i våre små elver og bekker og ikke bare i større laksevassdrag er dessuten særdeles dårlige nyheter for sjøaurebestandene. Oppdrettslaksen er større enn sjøauren, og vil vinne kampen om de beste gyteplassene. I tillegg gyter laksen senere på høsten enn auren, og man risikerer at sjøaurerogn blir gravd opp av rømlingene. Deretter vil avkommet av den rømte laksen konkurrere med sjøaureyngelen i småelvene. I sum vil dermed rømt laks kunne ha en stor negativ innvirkning på sjøaurebestandene. 

Våre tallrike små vassdrag med sjøaurebestander er et hovedsatsingsområde for oss i NJFF, både sentralt, men også i høy grad lokalt og regionalt mange steder! Her legges det ned et stort arbeid i bekker og små elver, ofte på dugnad. Vandringshindre fjernes, det legges ut gytegrus, det plantes ny kantvegetasjon, større steiner som skal gi skjul for fisken legges ut, det graves ut dype kulper for at fisken skal kunne overleve ved lav vannstand, for å nevne noen eksempler. Motivasjonen for dette arbeidet er at sjøaurebestandene, og eventuelle bestander av villaks, skal styrkes og vokse. Ikke at oppdrettslaksen skal kunne komme til «duk og dekket bord».

Fin sak på NRK

NRK har laget et fint nyhetsinnslag om​​​ temaet som kan ses her.​ 

Vi gir oss aldri!

En viktig rapport her altså med viktig, ny kunnskap, selv om den omhandler små vassdrag. Fra NJFFs side har vi allerede i mange år jobbet aktivt, også politisk, for å få en overgang til mer rømmingssikre, lukka anlegg i oppdrettsindustrien til erstatning for dagens åpne merder. Denne rapporten styrker både motivasjonen, men også faktagrunnlaget, for et fortsatt arbeid mot dette målet!​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.