Rovviltnemndene vil ta ut flere ulv
Publisert 08.10.2020 13:13
Oppdatert 08.10.2020 15:09
Rovviltnemndene vil ta ut flere ulv
Rovviltnemndene som forvalter ulvesonen, har vedtatt at 32 ulver i fem revirer innenfor ulvesonen skal kunne felles.

​​ Rovviltnemndene i region 4 og 5 behandlet torsdag 8. oktober uttak av ulv innenfor sona. De vedtok uttak av ​32 ulver fordelt på fem revirer.  Alle ulvene i revirene Kynna, Aurskog, Hornmoen, Hernes og Rømskog skal kunne felles. Rømskog er et grenserevir mot Sverige, mens de fire andre er helnorske.  ​

Ulvesona er det området i Norge som Stortinget har bestemt at skal være revir hvor ulvene produserer et visst antall ulvevalper. Ulvesona ligger i de østlige strøk av de gamle fylkene Hedmark, Oslo, Akershus og Østfold.

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange ​valpekull som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Det  er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

Hilser vedtaket velkommen

- Nemndene har fattet et vedtak som beveger seg mot nedre del av det bestandsmålet som er fastsatt, og det hilser vi velkommen sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. 

- Lisensfelling ved bruk av jegere er et hovedvirkemiddel for regulering av bestandene av de store rovdyrene. Lisensjegere spiller dermed en viktig rolle i oppfølgingen av den politikken Stortinget har vedtatt. Vi skal som tidligere år bidra til en aktiv ulveforvaltning i tråd med de vedtak som er fattet.
- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.