Rypa er på vei ut av rødlista
Espen Farstad
Publisert 25.03.2021 12:09
Oppdatert 26.03.2021 08:38
Rypa er på vei ut av rødlista
Både fjellrypa og lirypa er på vei ut av rødlista etter god dokumentasjon på en bedre bestandsutvikling. Dessverre står det dårligere til for en rekke andre arter.

​​​​​​Artsdatabanken åpnet i dag for innsyn i de foreløpige vurderingene de har gjort i arbeidet med å utarbeide en revidert rødliste. NB! Endelig forslag kommer ikke før i november, men allerede nå er det klart hvilke anbefalinger de gir for en del arter hva gjelder rødlistestatus. Vi har tatt en kjapp titt på de mest relevante for oss jegere og fiskere. 

- Det er grunn til å berømme Artsdatabanken for en åpen og involverende prosess rundt utarbeidelsen av rødlista, sier Siri Parmann, fagsjef i NJFF. 
- Blant annet er det brede kunnskapsgrunnlaget som framkommer gjennom samarbeidet mellom rettighetshavere og brukere i Hønsfuglportalen med på å styrke beslutningsgrunnlaget for rypas plassering. Her går lokal involvering, engasjement og lokalkunnskap inn i et samarbeid med forskningen for et best mulig resultat til beste for alle. Dette ønsker vi mer av, sier Parmann.   

Positiv rypeutvikling

Denne gangen inngår tall fra Hønsefuglportalen i beregningsgrunnlaget, og de samsvarer med de tall man har fått fram med en annen  tellemetodikk benyttet kalt TOV-E. Lirype og fjellrype flyttes fra kategorien "Nær Truet​"(NT) til "Livskraftig", altså er de ikke lenger regnet som truede bestander. 
- Det er en seier for den kunnskapsbaserte rypeforvaltningen vi har vært med på de siste åra, sier fagsjef Parmann i en kommentar. Det er verdt å merke seg at den positive bestandsutviklingen skjer paralellt med at vi gjennom jakt høster av et overskudd i bestandene der det er forsvarlig og fornuftig. 

Laks og villrein inn på rødlista

En pågående nedadgående bestandsutvikling av returnerende laks fra havet siden 80-tallet, kombinert med et dokumentert sterkt innslag av rømt oppdrettsfisk i rundt 35% av våre villaksbestander, medfører at laksen nå suser inn på rødlista med status "Nær Truet" (NT). 
"En lineær nedgangsrate beregnet fra 1983 til 2019 tyder på at laksebestandene har hatt en nedgang på mellom 21 % og 25 % i løpet av tre laksegenerasjoner i perioden."  Lakselus og rømt oppdrettslaks er vurdert som ikke stabiliserte bestandstrusler.

Også villreinen endrer status fra "Livskraftig" til "Nær ​Truet". (NT)
Kategorien er endret fra forrige rødlistevurdering på grunn av reell populasjonsendring. Det er dokumentert en 17% reduksjon i populasjonsstørrelsen i våre villreinbestander siden 2015. Hovedårsaken til tilbakegangen er knyttet til utfordringene med skrantesyken og uttaket av villreinstammen i Nordfjella, men også sviktende genetikk for villreinen. ​

Hare på stedet hvil i lista

Haren kom inn på rødlista for første gang i 2015, og er kategorisert som "Nær Truet". Der blir den nok stående. ​Det finnes ingen gode estimater for populasjonsstørrelse for hare i Norge. Estimering av populasjonsstørrelse er ekstremt vanskelig for denne arten på grunn av mangel på data, svært variabel populasjonstetthet og populasjonssykluser. Jaktstatistikken for hare viser imidlertid betydelig nedgang i antall harer skutt per år fra ca. 115 000 i 1991 til ca. 12 500 i 2019/2020. Klimaendringer drar dessverre i feil retning for haren, som tidligere kunne gjemme seg for predatorer i snøen ved å skifte til vinterpels. Det er verre når det veksler mellom barmark og snødekt mark, et element som spiller inn i årsakssammenhengene her.

Tøffe tider i saltvann også

​Hummer er en annen art som kommer ny inn på lista. Sitat: "Overåkingen av hummer i Norge tyder på at det stadig er en nedadgående trend for Homarus gammarus - Hummer - i Norge. Populasjonen er under sterkt fiskeripress." Den går fra status "Livskraftig" til "Nær truet". ​

​​Vi finner i tillegg 14 rødlistede fiskearter i saltvann, i ulike listekategorier. Her finner vi ​ storskate, nebbskate, brugde, ål, polartorsk, blålange, uer, håbrann, pigghå, svartskate, håkjerring, alaskatorsk og dvergkjeks. ​

​Rødlistearbeidet

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter. Artene på Rødlista er gruppert og rangert i ulike kategorier. Hver kategori sier noe om hvor høy risiko artene har for å dø ut, hvis de rådende forhold vedvarer.

Les mer om rødlista her.​​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.