Rype, hare og ærfugl inn på rødlista
Publisert 08.02.2016 19:08
Oppdatert 07.03.2016 16:13
Rype, hare og ærfugl inn på rødlista
Lirypa suser i rødlista på grunn av bestandsnedgang. Foto: Arne Vidar Olsen
Lirype, fjellrype, hare og ærfugl er blant de jaktbare artene som nå suser inn på Artsdatabankens rødliste. NJFF har lenge advart om rypas bestandsutvikling, og håper nå på mer fokus fra forvaltninga. Likevel er ikke rødlisting ensbetydende med fredning.

​​​​​​​​I dag presenterte Artsdatabanken Norsk rødliste for arter 2015, der 20.915 arter er vurdert. 4.438 av disse artene (21 prosent) har havna på den nye rødlista:

  • ​Totalt 2.355 er vurdert til å være trua.

  • Av disse er 241 kritisk trua, 879 sterk trua og 1235 arter sårbare.

  • 139 arter som ved forrige revisjon (2010) var "livskraftige", er nå rødlista.

  • Samtidig har 414 arter blitt tatt ut av Rødlista, og er nå "livskraftige".

​Mer enn hundre eksperter har vurdert statusen for flere tusen norske arter. Lista er en oversikt over arter ekspertene mener risikerer å forsvinne fra norsk natur, og inneholder alt fra sopp og lav til hare og hvalross. Hos Artsdatabanken kan du lese mer om metodegrunnlaget.


Varsellys for rypa​​

Blant artene finner vi også jaktbare arter som hare, ærfugl, fjellrype og lirype.

– Man kan si at dette er et varsellys for rypa. Sjøl om rypebestanden kan være god enkelte steder, er totalbestanden i landet lav, men dette gjelder også i Sverige og Finland. Nedgangen har gått over en lang periode på om lag 15 år, sier seniorforsker John Atle Kålås ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NRK.no.

Han er en av ekspertene som har utarbeida lista på vegne av Artsdatabanken. De internasjonale reglene for rødlisting sier at arter med betydelig og langvarig nedgang skal rapporteres. Men som Kålås understreker - det er ingen direkte kobling mellom rødlisting og regulering i lovverk, for eksempel fredning.


Ikke synonymt med fredning​​​

Nettopp dette er et viktig poeng for NJFF og jaktkonsulent Webjørn Svendsen som var til stede da Artsdatabanken la fram Rødlista 2015:

- Rødlisting er i seg sjøl ikke ensbetydende med fredning. Flere selarter og de store rovdyra er på den norske rødlista, men de forvaltes likevel gjennom jakt. Rypa er en allminnelig forekommende art i norske fjell, og rødlista beskriver slik sett bare en bestandsnedgang. ​Rødlista innebærer samtidig at det blir mer fokus på arten, noe som gjerne kan være gunstig: Det er slik sett bedre at en art er inne på rødlista enn at den står like på utsida, sier Svendsen.


Har lenge bedt om mer forskning​​

For Svendsen og NJFF kommer det ikke som lyn fra klar himmel at rypa nå suser inn på rødlista: I tillegg til at det har vært lekkasjer og forhåndsvurderinger som ga en klar indikasjon på rypas nye klassifisering, har NJFF i lang tid pekt på den bekymringsfulle utviklinga:

- Vi har påpekt utfordringer med rypeforvaltninga og foreslått grep. Vi har lenge ønska mer kunnskap, bedre metoder og bedre overvåkningssystem. Hønsefuglportalen som NJFF, NINA, Høyskolen i Hedmark og rettighetshaverne har vært pådrivere for å få gjennom, er et resultat av dette. I et ferskt landsmøtevedtak ber vi også om myndighetenes hjelp til å opprette fyrtårn-prosjekt der rypeforvaltninga settes i sammenheng over større områder, påpeker Svendsen.


Jakta og jegerne trengs fortsatt​​

Slik sett er han skeptisk til at Facebook-demokratiet på NRK Natur​ nå roper etter fredning:

​- Konklusjonen fra det store Rypeprosjektet er helt klar på at det ikke er belegg for å si at fredning hjelper. Alle naboartene i fjellet - også de som ikke er jaktbare arter - sliter med bestandsnedgang. Årsakene synes derfor å ligge direkte eller indirekte i klimaendringene.

- Slik sett kan faktisk fredning like gjerne være en trussel: Fredning vil medføre tap av kunnskapsgrunnlag og -innhenting, nettopp ved at jegerne som de fremste "oppsynsmenn" forsvinner fra fjellet. Og hvis vi ikke veit noe om årsakene, vil det bli vanskeligere å medisinere riktig, understreker Svendsen.


Spenning før ny jakttidshøring​

Rødlista er en del av grunnlaget når jakttider og jaktbare arter vurderes, noe som skjer hvert femte år. Ny høringsrunde for neste rullering starter kommende vår. Miljødirektoratet vil ikke nå spå noe om konsekvensene for rypejakta:

– Mange har tatt ansvar allerede: Flere grunneiere har innført begrensninger og til dels stansa jakt på rype fordi bestandene er så kraftig redusert, sier ​seniorrådgiver Erik Lund i Miljødirektoratet til Aftenposten​.​

Men miljøorganisasjonene mener rødlista må få konsekvenser for jakta:

- Vi aksepterer bærekraftig jakt på arter med en klar jakttradisjon der jaktutbyttet har nytteverdi som mat. Men ordinær jakt på arter i klar tilbakegang er ikke forsvarlig. Både for lirype og fjellrype er det åpenbart at jaktuttaket står for en betydelig del av dødeligheta, hevder generalsekretær Kjetil Solbakken i Norsk ornitologisk forening.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.