Selforvaltning på glid?
Publisert 21.04.2021 13:59
Oppdatert 22.04.2021 11:25
Selforvaltning på glid?
Etter mye oppmerksomhet fra våre fylkeslag kommer nå også fylkeskommunene på banen med gode innspill til en bedre selforvaltning i Sørøst-Norge.

​​​Det har lenge vært en frustrasjon i jegermiljøene rundt Oslofjorden/Skagerrak om selforvaltningen.

Selkvotene gjenspeiler ikke økningen i mengden sel

NJFFs fylkeslag i Østfold, Telemark og Vestfold har påpekt at mengden sel øker fra år til år, og reagerer sterkt på at ikke kvotene for sel økes tilsvarende. Fylkeslagene sendte et innspill til Fiskeridirektoratets høring på selkvoter for 2021. I tillegg var det en del tydelig polemikk og oppmerksomhet i media rundt selforvaltningen i området.

Les også: NJFF Telemark, NJFF Vestfold, NJFF Østfold ønsker langt høyere kvote på steinkobbe i 2021.

Vestfold og Telemark fylkeskommune og Viken fylkeskommune engasjerer seg nå i forvaltningen av sel, og har sendt brev til fiskeri- og sjømatministeren og til fiskeridirektoratet.

De to fylkeskommunene går i rette med øverste myndighet, og mener blant annet at antall sel ikke gjenspeiles i størrelsen på kvotene. I tillegg synes de det er ulogisk at ikke hele Oslofjordområdet sees på under ett, og at jakttiden bør endres.

Dette er noen av punktene som fremmes for fiskeri- og sjømatministeren og til fiskeridirektoratet:

  • Oslofjorden må regnes som ett forvaltningsområde med en felles kvote
  • Fiskeridirektoratets praksis ved høringer på jaktkvoter må åpne for reel medvirkning
  • Årlige tellinger
  • Tellinger av andre offentlige instanser, for eksempel Statens Naturoppsyn, må kunne innlemmes i en bestandsovervåkning
  • Det bør legges opp til at allmennheten også kan melde inn observasjoner av sel
  • Det bør opprettes en regional nemd for den felles forvaltningen i Oslofjorden
  • Det forventes at kvotene økes
  • Jaktstarten for andre periode utsettes fra 1. august til 10. september for å unngå mulige konflikter med båtfolk og andre som nyter skjærgården

NJFFs fylkeslag i Vestfold, Østfold og Telemark er glade for at fylkeskommunene nå engasjerer seg, og organisasjonen skal selvsagt følge saken videre.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund gul
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.