Seminar og debatt om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum
Publisert 13.09.2018 09:21
Oppdatert 13.09.2018 09:32
Seminar og debatt om ulveforvaltningen på Norsk Skogmuseum
Naturbruksalliansen inviterer til et seminar om forvaltningen av ulv i Norge på Norsk Skogmuseum på Elverum tirsdag 18. september klokken 18.00 – 20.30.

​​Klima- og miljøminister Ola Elvestuen kommer til seminaret for å gi sitt syn på hvordan ulvebestanden i Norge skal forvaltes i tida som kommer, og hvordan Stortingets føringer for ulveforvaltningen skal følges opp. Stortingsrepresentanter fra flere politiske partier er også invitert til politisk debatt om temaet. Ordstyrer og debattleder er Terje Svabø. 

Seminaret er åpent for alle og gratis.

Program

17.40:​ Kaffe og biteti

18.00 Velkommen og innledning
Gunnar Gundersen, Leder for Naturbruksalliansen

18.10 Forvaltningen av ulv i Norge: Hvordan skal Stortingets føringer følges opp.
Klima- og miljøminister Ola Elvestuen

18.35 Bestandsstatus for ulv i Norge og Skandinavia
John Odden, Seniorforsker i NINA

18.50 Rovviltnemdenes rolle i ulveforvaltningen
Reidar Åsgård, Nestleder i Rovviltnemda i region 5

19.05 Bestandssituasjon og forvaltning av ulv i Sverige
Gunnar Glöersen, Rovdyransvarlig i Svenska Jägareförbundet

19.30 Politisk paneldebatt.
Innledning ved Knut Arne Gjems, NJFF Hedmark
Følgende representanter fra de ulike partiene deltar:
Arbeiderpartiet: Per Gunnar Sveen, fylkesrådsleder
Høyre: Kristian Tonning Riise, stortingsrepresentant
Fremskrittspartiet: Morten Ørsal Johansen, stortingsrepresentant
Senterpartiet: Marit Arnstad, stortingsrepresentant
Kristelig Folkeparti: Oluf Maurud, fylkesleder i Hedmark KRF
Sosialistisk Venstreparti: Hilde Mari Bjørke, fylkesleder i Hedmark SV

20.30 Oppsummering og avslutning
Gunnar Gundersen, leder for Naturbruksalliansen

Velkommen!

Naturbruksalliansen er et samarbeid som er opprettet for å samle ulike nærings-, friluftsliv- og distriktsinteresser til felles/koordinert arbeid for å forbedre forvaltningen av ulvebestanden i Norge slik at den er i tråd med Stortingets vedtak og intensjoner. Samarbeidet Naturbruksalliansen består av følgende organisasjoner: Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norsk Sau og Geit, Norskog, Norges Skogeierforbund, Glommen Skog, Folkeaksjonen Ny Rovviltpolitikk, Norsk Almenningsforbund samt NJFF i Hedmark, Oppland, Akershus og Østfold.​


- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.