Siste etappe i gyrokampen
Publisert 05.10.2018 08:08
Oppdatert 05.10.2018 10:25
Siste etappe i gyrokampen
Nå er det gitt klarsignal for å starte kampen mot den dødelige lakseparasitten i Drammenselvregionen. Det er gledelig mener NJFF.

​Lakseparasitten Gyrodactylus salaris er en ca. 0,5 mm stor parasitt som angriper lakseyngel i ferskvann. Den er en av de største truslene mot villaksen i Norge. Parasitten er introdusert til Norge gjennom innførsel av fremmed laks og regnbueørret minst fire ganger. Gyro har ført til årlige inntektstap i størrelsesorden 200-250 millioner kroner, som fram til i dag har kostet Norge tre til fire milliarder kroner.

Nasjonal bekjempelsesstrategi

Det er brukt betydelige midler for å bekjempe parasitten. De ulike smitteregionene, som strekker seg fra Skibotn i nord til Drammenselva i sør, har systematisk blitt behandlet med bruk av kjemiske virkemidler (rotenon/aluminium) som dreper alt liv i elva som puster med gjeller. Det har vært dramatiske, men nødvendige tiltak. Strategien med en nasjonal bekjempelsesplan synes å være vellykket.
Av 50 vassdrag som har vært infisert er 32 vassdrag friskmeldte, 11 vassdrag venter på friskmelding etter behandling og 7 vassdrag gjenstår som infiserte - fire i Drivaregionen og tre i Drammensregionen.

NJFF støtter opp

- NJFF har hele veien vært ønsket å være en medspiller til myndighetenes bekjempelsesarbeid, uttaler informasjonssjef Espen Farstad. Vi har aktivt påvirket Stortinget til å vise velvilje til dette viktige arbeidet ved å bevilge tilstrekkelige midler til gjennomføring. Lokalt oppfordrer vi våre folk til å bidra, noe vi opplever har vært fulgt bra opp. Vi har ikke tenkt å gi oss før vi er kvitt parasitten fra norske vassdrag.

Den vanskelige Drammensregionen 

Smitteregion Drammen består av 3 infiserte vassdrag, Drammensvassdraget, Lierelva (begge Buskerud) og Sandeelva (Vestfold). Flere forhold i Drammensregionen gjør behandling spesielt krevende. Ekspertgruppa har vurdert Drammensfjorden med sitt ferskvannslag og forekomst av infiserte laksunger som den største utfordringen. En annen stor utfordring er det artsrike samfunnet av ferskvannsfisk i regionen, med til dels dårlig kjent biologi som må bevares, dersom man skal benytte rotenon.
I tillegg til de metodene med rotenon og surt aluminium som allerede har vært tatt i bruk, har forsøk med klor vist gode resultater. Det besnærende med bruk av klor er at man ikke angriper verten slik man gjør med rotenon, men isteden sikter seg rett inn på parasitten i bekjempelsesarbeidet. Tiden vil vise hva som egner seg best i denne regionen.

- Vi vil i samarbeid med våre folk i regionen ta initiativ til møter for å se hvordan vi kan involvere oss positivt i prosessen, fortsetter Farstad. Vi besitter mye lokalkunnskap, og den bør det lyttes til både i utredingsfasen og ved en kommende behandling.  

 

Del på Facebook Del på facebook
- Annonse -
Jakthundboka
NJFF livsforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.