Sjøørret- og sjørøyeseminar i Tromsø
Steinar Paulsen
Publisert 22.12.2017 10:49
Oppdatert 22.12.2017 12:35
Sjøørret- og sjørøyeseminar i Tromsø
Mange av sjørøyebestandene i Nord-Norge er sterkt redusert. Nå skal NJFF Troms ta affære for å løfte bestandene av sjørøye og sjøørret i Lyngen- og Storfjorden til fordums storhet. Ill. foto: Dan Bach Kristensen/iStockphoto
Sjøørret- og sjørøyeseminar i Tromsø
Er du opptatt av sjøørreten og sjørøya i nord, så sett av 9. og 10. februar til seminaret i Tromsø. NJFF-Troms planlegger et spennende seminar .

​Seminaret er koblet opp mot et pågående kartelgginsprosjekt som fiskeutvalget i NJFF - Troms har satt i gang, der målet er å få kartlagt bestandene av sjøørret og sjørøye i alle småvassdrag i Troms.​

Trusselbildet er i ferd med å endre seg for både sjøørreten og sjørøya her Nord, så nå trenger vi å få mer kunnskap og erfaringer med restaurering av vannmiljø, forbedring av gyteområder og oppvekstforhold og overvåking av vassdragene, sier leder i fiskeutvalget i NJFF-Troms, Birgitte Johnsen.

Møteplass for fiskere, forskere o​g for​​​valtere

Målet med seminaret er å få økt oppmerksomhet om disse spennende artene og knytte kontakt mellom fagmiljøene. Seminaret vil ha en fagdag med mye spennende om prosjekter, forskning og erfaringer fra hele landet og en fagdag med fokus på lokal forvaltning.

Målgruppen er sportsfiskeorganisasjoner, sportsfiskere med interesse for sjøørret og sjørøye, forskere, grunneiere og offentlig forvaltning

Pilotprosjekt i Lyng​​​en

NJFF-Troms har satt i gang et pilotprosjekt i Lyngenområdet. Der h​​ar Lyngen JFF gjennomført et feltarbeid med kartlegging av småvassdrag. Lyngen kommune ble valgt som pilotområde for prosjektet fordi fjordene Lyngen og Storfjord har hatt en stor bestand av sjøørret og sjørøye hvor mesteparten stammer fra elvene Skibotnelva og Signaldalselva. Disse elvene ble behandlet for Gyrodactylus salaris i 2015 og 2016 og medført at bestandene fikk seg en knekk.

I gjenetableringsfasen er det derfor også viktig å kartlegge de mindre elvene og bekkene i området for å se om disse produserer sjøørret og sjørøye til fjordsystemet, forteller Johnsen.

Seminaret er åpent for alle som ønsker. Dato og påmeldings informasjon kommer om ikke lenge.

Oslofjorden og Skagerrak er pionerområde​​r

I Sør-Norge, og spesielt i Oslofjorden og Skagerrak, har det vært gjort en kjempeinnsats for å bevare og utvikle sjøørretstammene i småvassdragene. Arbeidet som er gjort (og fremdeles gjøres) i de mange hundre bekker og småvassdrag langs denne delen av kysten har gitt fantastiske resultater og regionen kan betegnes som et pionerområde innen sjøørretforvaltning. Nå mener NJFFs fylkeslag i Troms at det er på tide at det også blir satt fokus på sjøørreten og sjørøye i Nord. Og det er på tide, for trusselbildet er i meget rask forandring. På et seminar NJFF stod bak i Alta og Tromsø i 2010, ble det fra enkelte hold sagt at man ikke hadde indikasjoner på at en ekspansjon innen oppdrettsnæringen i de nordlige områdene ville få særlig konsekvenser. Dagens situasjon taler sitt tydelig språk med både rømninger og luseproblematikk.

Følg med på NJFF-Troms' nettsider; og på deres Facebook-side.​ 

Noe​​​​n aktuell linker:

Her kan du laste ned NJFFs Sjøørrethefte.

Kartlegging av sjøørretbekker i Aust-Agder med kartvisning.

Om sjøørretprosjektet i Vestfold.

Her er rapport fra kartlegging av over 50 sjøørretbekker i Østfold​.


- Annonse -
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.