Skal lage en felles plan for friluftslivet i norden
Publisert 04.11.2019 15:14
Oppdatert 04.11.2019 15:32
Skal lage en felles plan for friluftslivet i norden
Nordisk Råd har vedtatt at de nordiske landene skal lage en felles plan for friluftsliv. – Dette understreker at vi har en felles kultur gjennom friluftslivet, sier Norsk Friluftsliv i en pressemelding.

​​​​​- Dette er kjempegode nyheter, og bekrefter det vi har ment i mange år, at Norden har en felles kulturtradisjon gjennom friluftslivet. Det understreker hvor viktig natur og friluftsliv er for folkehelsa i Norden, og hvilken brobygger det også er, sier en svært fornøyd Siri Meland i Norsk Friluftsliv.

Håper på løft

Planen vil gi mer samarbeid på tvers av landene, og blant annet innebære en økt felles innsats innen friluftsforskning, bærekraftig bruk av naturen, uteundervisning, byplanlegging og sentrumsnært friluftsliv. Den vil også ta opp hvordan man bør møte utfordringene med at stadig flere bruker naturen.

Allemannsrettens rolle i Norden og integrering gjennom friluftsliv vil også bli høyt prioritert.

Friluftsrådenes Landsforbund, paraplyen for de interkommunale friluftsrådene, gleder seg i likhet med de frivillige organisasjonene over vedtaket i Nordisk Råd.

- Vi håper handlingsplanen vil bli omsatt i konkrete tiltak, og gi et løft for friluftslivsarbeidet i Norden, sier Morten Dåsnes i Friluftsrådenes Landsforbund, og understreker betydningen av at stier og nærfriluftsområder blir enda sterkere vektlagt i arealplanleggingen.

Spiller en viktig rolle

Nordisk Råd går også inn for et felles Friluftslivets år i hele Norden, for å sette friluftslivet på den politiske dagsordenen.

Arbeiderpartiets Jorodd Asphjell har vært sentral for å få på plass en felles nordisk handlingsplan.

Asphjell mener friluftsliv vil spille en viktig rolle i årene fremover, og understreker at handlingsplanen også vil være tett knyttet opp mot FNs bærekraftsmål.

- Vi ser tydelig den merverdien av arbeidet friluftslivsorganisasjonene gjør. Friluftslivet er svært viktig som kulturbærer i Norden, og viktig for folkehelsearbeidet. Friluftslivet engasjerer på tvers av generasjoner, kulturer og etnisiteter, understreker Asphjell.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.