Skarpere fokus på villreinforvaltningen
Publisert 17.11.2018 08:52
Oppdatert 17.11.2018 15:20
Skarpere fokus på villreinforvaltningen
Villreinen i Norge er hardt presset. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne utviklingen. Nå vil Norges Jeger- og Fiskerforbund skjerpe innsatsen som villreinens forsvarer.

​​Norge har et særlig ansvar for å ta vare på villreinen. Etter sist istid var den blant de første pattedyra som kolonialiserte landet vårt. Villreinen vandret inn både sørfra og østfra. I dag er det bare Norge som har en levedyktig bestand av villrein igjen i Europa. Derfor har vi både et nasjonalt og et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arealkrevende, nomadiske arten. Det krever samarbeid på tvers av lokalsamfunn, kommuner og fylker. NJFF har gjennom samarbeid med andre organisasjoner prøvd å få til gode løsninger som kan sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder. 

Villreinforvaltning​​​

Det var NJFF Hedmark som meldte inn en sak om villreinforvaltning til landsmøtet i NJFF. Her står det blant annet at: «Noreg er det einaste landet i Europa som har intakte høgfjellsøkosystem med bestandar av villrein. Gjennom internasjonale avtalar er vi forplikta til å ta vare på villreinen. Det er og store kulturhistoriske verdiar knytt til villreinfangst. Villreinen er med andre ord eit fellesgode for heile Noregs befolkning. Problemet med fellesgode er at dei ikkje har nokon marknadsverdi. Kostnaden med vern av nasjonalskatten villrein vert i dag i stor grad betalt av fråflyttingstrua utkantkommunar». 

Behov for nye tiltak​​​

Forbundsstyret understreket at NJFF Hedmark peker på sentrale utfordringer for villreinen og villreinforvaltningen. Forbundsstyret er enige i at det er behov for nye tiltak og nye innfallsvinkler for å sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder. Det er et behov for å utrede mulige løsninger som kan bidra til en bærekraftig forvaltning av villreinen.​

​​​Landsmøtets vedtak:​​

​​​​​Intensjonen i forslaget støttes. NJFF skal utrede mulige tiltak for å bidra til en bærekraftig forvaltning av villreinen og villreinens leveområder. 

 

Her kan du lese forslaget i detalj, samt Forbundsstyrets innstilling til landsmøtet.

Her finner du andre saker og informasjon vedrørende NJFFs landsmøte. 

 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.