Skrantesjuke: Strengere regler i Nordfjella
Publisert 17.06.2019 14:42
Oppdatert 17.06.2019 14:46
Skrantesjuke: Strengere regler i Nordfjella
Landbruks- og matdepartementet har fastsatt forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. I tillegg er det forbudt med nyetablering av gjestebeiting i området.

​​​​​​Grinder og lemmer rundt salteplasser som er satt opp skal bli stående. Det er fremdeles tillatt å benytte strøsalt.​

Viktige tiltak for å bekjempe sykdommen

NJFF støtter endringene og mener dette vil redusere risikoen for at CWD kan bli spredd ut av sonen. ​​

-De faste salteplassene er hotspott for smitte og det er viktig at disse blir sperret slik at hjortevilt ikke kommer til for å oppta smitte fra jordsmonn eller vegetasjon, sier Webjørn Svendsen, viltkonsulent i NJFF. Erfaring viser at salteplasser som har vært i bruk lenge vil være attraktive for hjortevilt lenge etter at saltsteinene er borte. -Vi registrerer at karantenebestemmelsene for sau som har vært på beite i Nordfjella ikke ble med i den endelige forskriften. Dette er en svakhet i forhold til forslaget, men vi håper det blir opprettet overvåking av CWD i de kommuner disse sauebesetningene kommer fra, sier Svendsen. 

Dette er endringene:

  • Det er forbud mot bruk av saltstein til sau som beiter i Nordfjella. Det er fremdeles tillatt med strøsalt.
  • Det er forbudt med nyetablering av gjestebeiting i området.
  • Grinder og lemmer som er satt opp skal bli stående.
  • Selbusonen oppheves.​​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.