Skrekkinvasjonen fra øst
Publisert 14.08.2019 07:54
Oppdatert 14.08.2019 12:40
Skrekkinvasjonen fra øst
Lakseelvene i Sør-Varanger flommer over av uønsket pukkellaks. Det har aldri vært verre enn i år.

​Pukkellaksen (russelaksen) har vært til og fra i nord siden 1960-tallet, alt etter utsettinger på russisk side.  Det som er alarmerende er at det er snart 20 år siden siste utsetting og at de siste utsettingene fra 1985-2000 var fra en mye mer nordlig bestand i Stillehavet. Det virker som denne laksen greit reproduserer i våre elver og gradvis har sneket seg inn. Hvert innsig (spesielt oddetallsår) består av stadig flere individer som hver gang tar i bruk mer elveareal. Russiske lakseforskere forteller om elver på Kola som er dominert av pukkellaks.

Invasjonen bekymrer

I en artikkel i Dagbladet beskriver Eva Thorstad, forsker ved Norsk institutt for naturforskning (Nina) og professor ved Universitetet i Tromsø, spredningen av «russerlaks» i Norge med negative fortegn. ​
- De kan rett og slett fortrenge vår egen laks, og bli et problem, sier Thorstad. Hun forteller at pukkellaks har en streng toårig syklus, og at alle dør etter gyting. Fordi laksen har potensial til å bli så tallrike, har de også potensial til å forårsake problemer etter sin død.
- Problemet da er at de ligger og råtner i elvene utover høsten. Det kan gi ekstra næring til elvene, men blir det for mange, er ikke det bra, sier Thorstad. Laksen er derfor oppført på den såkalte «svartelista» over fremmede arter som utgjør en risiko for norsk naturmangfold. Oppfordringen fra forskere og myndighetene er derfor klar.
Eva Thorstad.jpg
- Avliv dem, sier Thorstad.​

​​​Enorme mengder

Den oppfordringen har Sør-Varanger JFF tatt på alvor. De forpakter fire lakseelver i egen kommune, og har startet et storstilt utfiskingsarbeide for å bøte på den vanskelige situasjonen.
- Vi har prøvd å planlegge for et stort innsig av pukkellaks i år, men det som skjer i disse dager overgår våre verste scenarier uttaler Rolf Kollstrøm, leder i fiskeutvalget i Sør-Varanger Jeger- og Fiskerforening.
- Nå har vi passert 1200 fanga pukkellaks/ca 2.5 tonn i Karpelva og 1000 pukkellaks i Klokkerelva , som er elver hvor vi har feller og også brukt garn. De siste ukene har vi ikke sett oppgang av atlanterhavslaks i disse elvene, men det er noe sjøørret. Det er i tillegg fanget rundt 200-300 pukkellaks med garn i Munkelva og noe med harpun/slynge av dykkere i Grense Jakobselv, forteller Kollstrøm.​ ​
Kollstrøm.jpg
- Dessverre er det nok ikke bare vi i Sør Varanger som bør være bekymret, sier Kollstrøm. Vi oppfordrer elveforvaltere i hele landet om å "stikke hodet under vann" og sjekke hvordan det egentlig står til. Pukkellaksen er i frammarsj, og jeg er redd mange kan få seg en ubehagelig overraskelse. 

Se video fra garnfangst etter pukkellaks her.

Krever sterkere engasjement

Det er avsatt midler over statsbudsjettet til en utreding som skal gi et grunnlag for en god trusselvurdering. Utredingen ventes å være klar i løpet av året. 
Men i mellomtiden skjer invasjonen i lakseelvene, og både NJFF-Finnmark og NJFF sentralt har presset på for en mer proaktiv holdning fra myndighetenes side. Noe midler er gitt til bekjempelsestiltak i elver, men på langt nær nok. Det er også grunn til å stille seg spørsmålet om man fra myndighetshold i for stor grad lener seg på den frivillige innsatsen. Den er dessverre begrenset i omfang og av manglende økonomi, selv om innsatsen fra våre frivillige har vært formidabel. 

– Nå må forvaltningen være framoverlent. Når vi ser de store endringene som skjer i elvene, kan vi ikke basere oss på at frivillige skal ta de tyngste løftene. Det er en stor jobb som må gjøres. Vi får håpe dette ikke blir så ille, men kan ikke satse på det, sier fiskekonsulent i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Øyvind Fjeldseth.
Øyvind.png

Han sier det også må settes av ressurser til forskning på hvordan pukkellaksen kan påvirke de naturlig stedegne laksefiskene.
– Vi kan ikke ta lett på dette. Det er ikke som om vi bare får en ny lakseart. Den kan potensielt gjøre stor skade på bestander av atlantisk laks, sjøørret og sjørøye, og endre økologien i hele vassdraget, sier han.​


Les mer om pukkellaksen her.​


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.