Skuffelse og frustrasjon blant jegerne i ulvesonen
Publisert 30.12.2019 12:56
Oppdatert 31.12.2019 11:22
Skuffelse og frustrasjon blant jegerne i ulvesonen
- Nå er det mye frustrasjon og skuffelse blant ulvejegerne i ulvesonen, sier Knut Arne Gjems, leder i NJFF. Reaksjonen kommer etter Ola Elvestuens avgjørelse om kun å ta ut en av de tre flokkene som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut.

​​​​​Klima- og miljødepartementet har i dag offentliggjort resultatet av klagebehandlingen av fellingsvedtakene for ulv innenfor ulvesonen. 

NJFF er oppgitt

- Vi er klar over de forpliktelsene vi har i forhold til naturmangfoldlovens § 18 b og c, der det er krav til dokumentasjon for betydelig ulempe ved skade på husdyr og jakthunder, eller behov for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Gjems.

- Det er allikevel vanskelig å forstå at Stortingets vedtak om bestandsmål ikke kan etterleves i praksis. I dag er vi langt over bestandsmålet på 4-6 familiegrupper, men allikevel tillates det ikke uttak av tre familiegrupper som rovviltnemndene foreslår. Det planlagte uttaket vil heller ikke true bestandenes overlevelse.

- NJFF mener at departementets vurdering av bruken av § 18 b og c er for streng. Det medfører et unødvendig stort gap mellom det som nå kan tas ut av ulv sett opp mot Stortingets klare intensjon om å holde et lavere nivå på antall norske familiegrupper med ulv. Det er ikke bra at et av Stortingets vedtak oppleves å bli «nullet ut» slik vi ser nå, sier Gjems.

Forbannede og frustrerte jegere

Som de seneste årene kommer vedtaket om felling innenfor sonen i absolutt siste øyeblikk, like før jakta skal starte 1. januar. 

- Mye av høsten har gått med til planlegging av lisensfellingene. Det ligger veldig mange timer bak til møtevirksomhet, avtaleinngåelser, trening og annet planleggingsarbeid. I tillegg er det gjort innkjøp av nødvendig utstyr. Å få svar så tett opp mot jaktstart vitner om liten respekt for jegerne som er gitt den utøvende rollen i forvaltningen av ulv, sier Gjems. 

- Jegerne er frustrerte og forbannet, og med rette. Departementet utviser det vi på godt norsk kaller dårlig folkeskikk. Ord som involvering og gjensidig respekt flagges høyt i møter og dokumenter, men når vi kommer til realitetene så avspises vi med urimelig korte frister og manglende dialog. Det er både uakseptabelt og konfliktskapende.

- NJFF vil følge opp saken politisk for å forsøke å redusere gapet mellom det bestandsmålet Stortinget har satt og realitetene i ulveforvaltningen slik de nå framstår, avslutter lederen i NJFF.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.