Skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 16. juni
Espen Farstad
Publisert 05.05.2020 08:44
Oppdatert 18.06.2020 07:50
Skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 16. juni
Samfunnet åpner sakte opp etter koronanedstengingen. Her er NJFFs råd for hvordan vi skal håndtere aktiviteter i våre foreninger framover, oppdatert 16. juni.

​​​​​​​​​​​​​​​​Fra og med 15. uni vil det åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 20​​0 personer, med ansvarlig arrangør, forutsatt at de nye smittevernreglene på én meter avstand mellom mennesker overholdes. I denne saken finner dere en veiledning fra NJFF på hvordan dette skal håndteres i praksis. 

Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre.

Regjeringen la 15. juni fram oppdaterte koronatiltak. Det innebærer noen mindre justeringer av reglene fra mai. I korte trekk er endringene at det tillates arrangementer på inntil 200 personer, og at garderober kan benyttes. ​

Generelle regler 

Fra 15. juni blir det tillatt med arra​ngementer på offentlig sted for inntil 200 personer.

  • Dette vil gjelde der det er mulig å holde avstand på minst 1 meter mellom personer som ikke er i samme husstand.
  • Det gjelder bare arrangementer på offentlig sted med en ansvarlig arrangør som har oversikt over hvem som er tilstede.
  • En ansvarlig arrangør er viktig for å sikre rask smittesporing hvis det skulle bli nødvendig, og for at noen skal være ansvarlig for at rådene om avstand og smittevern kan følges.
  • Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet og gjøre det mulig å ivareta hygiene. 
  • Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangement på offentlig sted skal ikke regnes som en del av arrangementet. 
Med arrangement menes:
a) idrettsarrangement, inkludert stevne, cup og kamp, men ikke organisert idrettsaktivitet i form av trening. 
b) kulturarrangement, inkludert konsert, utstillingsåpninger, opera, ballett, teater og kino. 
c) andre arrangementer, inkludert seminarer, bursdager, bryllup, begravelser, religiøse samlinger og lignende.


 

Smittevernveileder for idrett​

Skytebaneaktivitet

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Det kan avholdes arrangementer med inntil 200 personer. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. ​
Vilkår:
- det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
- arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 
2. For aktiviteter og organiserte treninger gjelder maksimalt 20 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs. Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. (barn og ungdom t.o.m. 19år, har unntak fra 1 meter regelen ifb. med organisert treningsaktivitet. Mellom ungdom og voksne gjelder fremdeles avstandskravet. På arrangementer gjelder avstandskravet for alle aldersgrupper.)    

3. Begrens bruk av felles utstyr. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (eks. våpen) bør begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man vaske/​desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.​
Bruk hansker, evt. sørg for hyppig renhold av betjeningspaneler som brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter og må vaskes regelmessig.

4. Garderober kan benyttes (endring fra 15.juni). Avstandskravet på 1 meter gjelder.

5. Ved kiosksalg eller servering må det være fokus på godt renhold og tilgang på håndsprit. Det er ikke tillatt med buffet/selvbetjening. Kiosksalg/servering bør om mulig foregå utendørs​.

6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 
7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 
9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​
​​
Personer som ikke kan delta:
  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
  • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
  • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen ikke kan delta. ​

Du finner utdypende informasjon her: ​Koronarestriksjoner på skytebaner fra 7.mai -oppdatert 12.mai.pdf

Jegerprøvevirksomhet

Restriksjoner på bruk av utstyr som benyttes av flere, har vanskeliggjort gjennomføring av den praktiske delen på jegerprøvekursene. Kravene til 1 meter avstand mellom personer gir fremdeles noen begrensninger, men med litt tilpassning og innsats vil det nå likevel være mulig å komme i gang med jegerprøvevirksomheten.
Les mer: Åpner for gjennomføring av jegerprøvekurs​

Når det gjelder jegerprøveeksamen er det et kommunalt ansvar å gjennomføre denne. Foreninger som planlegger jegerprøvekurs må derfor ta kontakt med kommunen for å høre om de i dagens situasjon etter gjennomføring av alle samlinger, kan gjennomføre en eksamen på en måte som er innenfor gjeldende regelverk med hensyn til smittevern. ​

Fiskesommer utsettes

NJFF har bestemt at alle Fiskesommerarrrangement og planlagte familieaktiviteter flyttes til etter 1. august. Det vil bli sendt egen informasjon til de foreninger som har søkt om tilskudd. 

Andre aktiviteter i foreningenes regi​

Annen aktivitet i foreningene kan gjennomføres så fremt man klarer å følge de smittevernsregler som gjelder. Her er Helsedirektoratets oversikt​ over hvilke regler som gjelder for kultur- og idrettsarangement.


 

Denne saken oppdateres ved endring i smittevernsregler eller annet som påvirker våre aktiviteter. 

- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
Jakthundforsikring
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.