Slik blir årets rypejakt
Publisert 29.08.2019 14:36
Oppdatert 29.08.2019 14:59
Slik blir årets rypejakt
Joakim Lindstad på rypejakt i fjor høst. Foto @norwegiantrio.
10. september starter fuglejakta, og hvert år er det stor spenning knyttet til rypetakseringene og hva man kan forvente seg i skogen og på fjellet.

​Nedslående fra Statskog

Mellom Saltfjellet i Nordland og Kongsvoll på Dovre ser det ut til å bli et normalår for rypebestanden. I resten av Norge ser det dårlig ut. Takseringsresultatene er hentet inn i august i samarbeid med jegere over hele landet der Statskog, som er landets største grunneier, forvalter jakt.​

På grunn av den svake utviklingen av rype- og skogsfulgbestanden i store deler av landet stenger Statskog en del områder for jakt og innfører streng regulering. Men fuglejegerne har fortsatt gode muligheter også i høst.

- For oss er bærekraftig forvaltning overordnet alt annet. Våre data tilsier at vi nå skal være forsiktige i mange områder. Samtidig innretter vi reguleringene slik at svært mange kan opprettholde sine jakttradisjoner, selv om det kanskje må skje et annet sted enn før, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.​

Årsaken til den svake bestandsutviklingen er uklar. En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni/juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger, ifølge fagsjefen. De dårligste resultatene er i østlige strøk mot svenskegrensa.​

Slik reguleres høstens rype- og skogsfugljakt i Norge hos Statskog​

Troms
12 områder: Stengt for jakt
11 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 6 ryper og 1 skogsfugl per jeger
51 områder: Dagskvote på 6 ryper og 1 skogsfugl per jeger
Kart småviltjakt Troms 2019

Salten
9 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger
18 områder: Dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger
Kart småviltjakt Salten 2019

Helgeland
19 områder: Begrensning av antall jegere per dag, dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger
40 områder: Dagskvote på 4 ryper og 1 skogsfugl per jeger
Kart småviltjakt Helgeland 2019

Midt-Norge
Statskog har møter med lokale interesser torsdag. Reguleringer blir bekjentgjort på det enkelte tilbud på inatur.no.

Sør-Norge
Njardardarheim stenges for jakt.
Ljørdalen stenges for jakt.
Alle øvrige områder: Begrensing på antall jegere, dagskvote på 1 skogsfugl (brunfugl fredet) og 1 rype per jeger​​.​

FeFo melder om et middels bra år

I jaktsesongen blir det en dagskvote på tre ryper (fjellrype og lirype) per jeger som jakter på Finnmarkseiendommen.

– Det gir en kvote på én fugl mindre per dag sammenlignet med i fjor. Takseringene viser et middels bra år og tilnærmet som i fjor. Det er noe lavere produksjon, og en god del variasjon mellom områder. Dette gjør at vi sammen med våre rettighetshavere har valgt å gå litt ned på dagskvota, sier leder for utmark i FeFo, Einar J. Asbjørnsen. Les mer om dette på FeFos nettsider. 

Fjellstyrenes ryperapport viser store variasjoner

RypeRapporten fra fjellstyrene viser i år stor variasjon i rypebestanden på statsallmenningene i Sør- og Midt-Norge hvor fjellstyrene forvalter all jakt og fiske. Generelt er det sett få kyllinger i høst, men i mange områder bra med fugl som har overlevd fra tidigere år. 

Trøndelag har store variasjoner. Det er liten kyllingproduksjon i Åfjord. Det er gjort mange observasjoner av par uten kull, noen få med små kull, og enda færre med store kull. I Stjørdal er kyllingproduksjonen den nest laveste siden 2008, men stamfuglsituasjonen har bedret seg da tettheten av voksenbestanden er veldig bra. I Lierne, Namsskogan og Snåsa er det en økning i lirypebestanden. Namdalseid, Ålen og Haltdalen og Osen har nedgang i kyllingproduksjonen. I Selbu vil det ikke åpnes for jakt da takseringsdataene er omtrent som i 2015 da det ble fredet. 

Hedmark og Oppland er det noe magrere en 2018 og på Hardangervidda bra med fugl i Øvre Numedal, men færre i Eidfjord. ​​

Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra takseringene. Vi anbefaler alle interesserte rypejegere å ta en kikk på denne siden. Der kan man finne årets resultater fra sin region.


- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.