Slik får du fisk!
Publisert 06.06.2018 13:21
Oppdatert 02.06.2020 14:33
Slik får du fisk!
For å få fisk handler det om å være på rett sted, til rett tid og med rett agn.
Hvordan får du fisk på kroken? Hva slags utstyr og agn er best? Vi har samlet våre beste fisketips til deg for både ferskvann og saltvann.

​​​​​​Fiske i saltvann

Utstyr til saltvannsfiske avhenger av om du skal fiske fra land eller fra båt. Fiske i saltvann er gratis.

Torsk
Fra land: For å få torsk fisker du på bunnen med sildesluk eller stor jigg. Makrell eller fjæremark er gode agn. Velg stor krok og søkke som gir lange kast.
Fra båt: Fisk dypt med pilk på 40-100 g. Torsken er glupsk, så bruk gjerne større. Fisk fra fjæresteinene og ned til 40-50 meter. Bytt plass om det ikke skjer noe innen et kvarter.

Husk at torsken er fredet fra svenskegrensa til Aust-Agder hele året. I definerte gyteområder for torsk er det fiskeforbud mot all saltvannsfisk i perioden 1. januar - 30. april.​

Sei
Fra land: Seien flytter seg mye, fra et stykke over bunnen til tett oppunder overflaten. Prøv derfor ulike dybder. Bruk sildesluk som ikke er så kompakt og tung.
Fra båt: Dykker mange måker? Da er sjansen stor for sei eller makrell! Fisk i utkant av der det plasker mest; da kommer du forbi småfisken som ofte går høyest. "Blindfiske" etter sei går også fint, men flytt deg ofte og prøv alle dyp!

Makrell
Fra land: Her lønner det seg å stå i samme område hvis du vet det er en god makrellplass. Duppmeite eller slukfiske med opphenger er svært effektivt. Bruk sluker som du kan holde rett under overflata. Litt rykk og napp øker fangsten!
Fra båt: Makrellen flytter seg i stor fart. Det enkleste er å dorge med makrellhekle eller sluk. Da dekker du store områder. Før eller siden finner du makrellen!

Flyndre
Flyndrefiske er primært agnfiske på bunnen. Skrubbe, sandflyndre og rødspette har små gap, så krokene bør være små (str 6). Sand- og mudderbunn er best, gjerne der det ikke er så dypt. Agn med en liten fiskebit, en fjæremark eller et blåskjell. Beveg litt på agnet innimellom ved å vippe det litt mot deg, for så å la det ligge en stund

Fisketider
Flo og fjære er viktig å følge med på. Som regel er fisket best på stigende sjø, gjerne fra et par-tre timer før topp flo og fram til full flo. Der det oppstår strømmer, kan det også være lurt å følge med når floa snur. Da er det ofte en god fiskeperiode. Tidlig morgen og kveld er ellers vanligvis de beste fisketidene i sjøen.

Les mer om saltvannsfiske her!

Fiske i ferskvann​

Av ferskvannsarter man gjerne får på kroken, er ørret, abbor og gjedde de mest populære. Disse kan du fange uten å være spesialist, men du trenger litt kunnskap om utstyr og metode. Alle over 18 år må løse fiskeravgift til staten om de ønsker å fiske i vassdrag med laks, sjøørret og sjørøye. Om disse fiskeartene ikke finnes der du fisker trenger du kun lokalt fiskekort eller tillatelse av grunneier/ fiskerettshaver. 

Ørretfiske
"Alt" går til ørretfiske: Sluk, spinner, wobblere, mark og flue. Markfiske kan foregå med bunnsnøre, eller med en krok hengende under en dupp (1-2 meter fortom er passende).

Markfiske i elv gjøres enklest med kun markkrok og et lite søkke: Kast ut og la marken følge strømmen nedover rett over bunnen.

Fluefiske krevere litt erfaring, men ørreten er mange fluefiskeres favorittmål. Imitasjoner av døgnfluer og vårfluer, både i voksne og larvestadier, er gode valg. Glem uansett ikke at ørreten er en rovfisk som også gjerne tar en godt fisket streamer.

Abborfiske
Abbor fanges lettest med små spinnere og jigger, samt med mark eller død agnfisk. Ofte er ikke abboren stort mer enn 15-20 cm, så størrelsen på agn og spinnere må være deretter.

Agner du, så er det som oftest best å bruke dupp, slik at agnet ikke ligger på bunnen.

Gjeddefiske
Du kan nesten ikke bruke for store spinnere, sluker og wobblere til den glupske gjedda. Vær heller ikke redd for å bruke grelle farger! Fisk langs sivkanter og marbakker der gjedda ofte ligger på lur.

Bruker du agnfisk, er det en fordel å benytte en stor dupp og agnfisk av god størrelse. Fest agnfisken midt på ryggen med en treblekrok istedenfor en vanlig enkeltkrok. Da er det lettere å få festet kroken i den harde gjeddekjeften. Husk også stålfortom, slik at sena ikke kuttes på de skarpe gjeddetennene.

Gjedda pleier ofte å gå noen få meter med agnet før den stopper opp for å sluke det. Vent derfor en liten stund før du gir tilslag.

Les mer om ferskvannsfiske her!​

Fisketips

  • ​En enkel metode for å vite hvor dypt du fisker og hvor fisken står i vannet, er å telle: Idet sluken tar vannet, begynner du å telle 1001-1002-1003 - inntil du starter innsveivingen. Ved å variere hvor lenge du venter med å starte innsveivingen, får du fisket av ulike dybder i vannet.​

  • Fiske høyt oppe i vannet med ujevn innsveiving og et og annet lite rykk i stanga, er ofte formelen på suksess!

  • Har du napp uten at fisken sitter skikkelig, kan det mange ganger være lurt å sveive raskere snarere enn saktere, slik mange gjør. Fisken tror at byttet prøver å stikke av, og ruser etter for å ta! Kanskje den sitter bedre på neste forsøk​


- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.