Slåss for allmennhetens tilgang til jakt og fiske i Finnmark
Espen Farstad
Publisert 21.01.2021 14:02
Oppdatert 21.01.2021 16:17
Slåss for allmennhetens tilgang til jakt og fiske i Finnmark
Norges Jeger- og Fiskerforbund melder seg nå for alvor på i kampen om hvem som skal forvalte grunnen i Karasjok.

​​​NJFF-Finnmark og NJFF ber i et brev til Utmarksdomstolen for Finnmark om dekning av sakskostnader for å få domstolens vurdering av de konklusjoner Finnmarkskommisjonens flertall kom til vedrørende eierskapet av grunnen i Karasjok.

- Vi er midt i en svært viktig prosess som kan medføre dramatiske konsekvenser for allmenhetens tilgang til jakt- og fiske i meget store områder i Karasjok. Her ønsker vi å engasjere oss for å ivareta allmennhetens rettigheter til jakt og fiske i Finnmark slik vi i dag har det nedfelt i finnmarksloven, sier Geir Thrane, leder i NJFF Finnmark. 

- Dersom flertallsvedtaket i Finnmarkskommisjonen blir stående, vil ikke personer bosatt utenfor Karasjok ha noen rettigheter til de fornybare ressursene i Karasjok. Det betyr i realiteten at de fleste jegere og fiskere i Finnmark mister store deler av de rettigheter de i dag har, og at vi går mot en oppsplitting av Finnmarkseiendommen som ikke er ønskelig. 

- Finnmarksloven ble til som et kompromiss med en intensjon om å ta hensyn til rettigheter, forpliktelser overfor urfolk, ta vare på og videreføre tradisjoner, bruk og utnyttelse av ressurser for hele Finnmarks befolkning. Finnmarkslovens gjensidige rettigheter for fylkets innbyggere på tvers av kommunegrensene var en viktig grunnpilar og en anerkjennelse av de rettigheter befolkningen i Finnmark hadde opparbeidet gjennom bruk, utdyper Thrane.

Stevning til Utmarksdomstolen

NJFF har til hensikt å ta ut stevning for Utmarksdomstolen for Finnmark for å få domstolens vurdering av de konklusjoner Finnmarkskommisjonens flertall kom til, Hensikten er at NJFF Finnmark ønsker å opprettholde de beskyttede rettighetene for Finnmarks innbyggere som er nedfelt i finnmarkslovens §23, samt at NJFF har en generell interesse i at allmennhetens adgang til å fortsatt kunne jakte og fiske opprettholdes, i utredningsområdet Finnmarkskommisjonens rapport gjelder. 

Se hele søknaden her.pdf

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.